Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ

Aktuálne - Operačný program Ľudské zdroje

  • Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku viac
  • 7. decembra 2016   Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR.... viac
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13,5 milióna eur na finančné nástroje pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov.... viac
  • TLAČOVÁ SPRÁVA 7. decembra 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode.... viac
  • V súvislosti s propagovaním vyhlásenej výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom Nediskvalifikuj sa!, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje pripravujeme informačné semináre v 4 mestách... viac
  •   5. októbra 2016   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty Komunitné centrá v mestách... viac
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s... viac
  • Zástupcovia odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (OIMRK) z Operačného programu Ľudské zdroje absolvovali uplynulý týždeň trojdňové kolo stretnutí s oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok.... viac
  • Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzve vyhlásenej dňa 18. júla 2016 a zameranej na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prestavbu objektov na podporu... viac