Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Deň Európy - 9. máj 2016

Deň Európy 2016

Deviateho mája 2016 zorganizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Deň Európy spojený s pripomienkou oficiálneho dátumu založenia Európskej únie. Deň plný slniečka sa niesol v duchu veselej nálady a na Hlavnom a Primaciálnom námestí v Bratislave ste mohli navštíviť stánky prezentujúcich sa ambasád a európskych inštitúcií, jednotlivých operačných programov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a mnohé iné. Pozornosť divákov a okoloidúcich určite zaujali mnohé vystúpenia základných umeleckých škôl, interaktívne workshopy, tvorivé dielne, bicyklový EÚ Jukebox a v závere dňa vystúpenia hudobných zoskupení Fallgrapp a Fragile.

Prezentačný stánok operačného programu Ľudské zdroje bol spolu s ostatnými operačnými programami umiestnený na Primaciálnom námestí. Počas rôznych sprievodných aktivít sme sa snažili návštevníkom stánku čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť zámery a ciele operačného programu, odpovedali sme na konkrétne otázky a námety. Sprievodné aktivity boli rozmanité – od kolesa šťastia, kde práve vedomosti o Európskej únii a o podpore formou operačných programov boli rozhodujúce pre získanie milej odmeny, cez „živé Človeče, nehnevaj sa“ až po ukážky práce colníkov a hasičov. Aktivity na našom „operačnom“ námestí moderoval Richard Vrablec.Kalendár udalostí
    HORE