Preskočiť na obsah
23.3.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • sivinet

  Príklad ako si firma vie pomôcť vďaka operačnému programu Ľudské zdroje na financovanie zamestnancov tak, aby vedeli zabezpečiť všetky svoje služby. Táto všestranná firma je toho dôkazom. Via sa dozviete vo... viac

 • phoca thumb l komoca ilustracna fotka 019

  Pán Imrich Lukáč, starosta obce Komoča v okrese Nové Zámky zapojil obec do projektu Pracuj, zmeň svoj život a vďaka tomu sa obci podarilo zamestnať  pána, ktorý má na starosti údržbu a opravy v obci. Možno to neznie ako veľký projek, ale aj tak sme radi, že sa aj... viac

 • MikluAovce

  Takmer každá obec zápasí s  rôznymi obmedzeniami vo svojich rozpočtoch. Malé obce však majú ťažšiu pozíciu aj pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Obec Miklušovce leží 30 km od mesta Prešov a má 300 obyvateľov. Na to, aby... viac

 • Hromos

  Obec Hromoš sa zapojila do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR. Cieľom tohto projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým... viac

 • KC sinaj

  Zriaďovateľom Komunitného centra Sinaj je občianske združenie Viac – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2011. Osobitne pomáha mladým ľudom v nepriaznivej životnej situácií, v sociálnej a hmotnej... viac

 • obrazok kastiela Slatinka

   Domov sociálnych služieb Slatinka je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom. V zariadení sa poskytujú sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia. Poskytujú sa tu... viac

 • Pán Gavenda riaditeľ DEMI

  Tibor Gavenda ako riaditeľ Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne, ktoré poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení formou denného, čiže ambulantného, týždenného, ale aj celoročného pobytu. V... viac

 • obrázok detí s Mikulášom z centra sociálnej práce

  Ľudia sa počas života dostanú, či už vlastným pričinením, alebo zhodou okolností do situácii, ktoré majú za následok vytlačenie na okraj spoločnosti. Smrť, drogy, alkohol, nedostatok financii, ale aj veľa ďalšieho, môže byť dôvodom, že sa jednotlivec,... viac

 • euris

  Spolupráca zamestnávateľov a škôl pri vyučovacom procese na odborných školách. Cesta ako získať kvalifikovaných pracovníkov. viac

 • vyucovanie
  Vzdelávanie

   Videli ste už školu, v ktorej sa namiesto učenia poučiek a bifľovania viet z kníh od slova do slova, decká prichádzajú na problematiku učiva vedecky a ešte k tomu aj zábavnou formou?   Namiesto učenia sa naspamäť bez pochopenia učiva si predstavujú na... viac

Kalendár udalostí
  HORE