Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • sanca

   Každý môže v živote urobiť chybu. Niektoré chyby sú ale ťažšie. Dôležité je, aby sme sa z chýb poučili a šli ďalej. Čo ale s ľuďmi, ktorí svoje chyby oľutovali, odpykali si trest za chybu a chcú sa vrátiť naspäť do života? Nie vždy je... viac

 • SV anton

  V obci Svätý Anton sa rozhodli založiť komunitné centrum. Toto centrum slúži pre všetkých obyvateľov obce. Či už sú to mamičky s deťmi, seniori, či mladí ľudia. Venujú sa individuálnemu poradenstvu pre všetky vekové skupiny. Centrum sa... viac

 • space2

  V Banskom kraji sa rozhodli vyskúšať model centra práce s mládežou, ktorý bude reagovať na potreby mladých. Ponúknuť im bezpečný priestor, kde nájdu pomoc. Miesto kam sa môžu prísť porozprávať a s pomocou pracovníkov... viac

 • bane3
  Zamestnanosť

    V spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hornonitrianskych baní Prievidza a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ako reakcia na plánované ukončenie ťažby hnedého uhlia a ukončenie banskej činnosti v regióne hornej... viac

 • Aobov
  Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  Aj takto by sa dala opísať práca komunitného centra v lokalite Šobov v Banskej Štiavnici, kde žije početná rómska komunita.  Úspech tohto projektu je, že si obyvatelia si začali  svojpomocne a spoločnými silami riešiť problémy. Vďaka... viac

 • futura2

  Ak sú ľudia bez zamestnania, sú bez príjmu, narastajú im dlhy a dostávajú sa do dlhovej pasce. Problémy sa hromadia vo všetkých oblastiach. Rodinné vzťahy sa komplikujú a nie raz je to pre človeka tak náročné, že stráca... viac

 • sivinet

  Príklad ako si firma vie pomôcť vďaka operačnému programu Ľudské zdroje na financovanie zamestnancov tak, aby vedeli zabezpečiť všetky svoje služby. Táto všestranná firma je toho dôkazom. Via sa dozviete vo... viac

 • phoca thumb l komoca ilustracna fotka 019

  Pán Imrich Lukáč, starosta obce Komoča v okrese Nové Zámky zapojil obec do projektu Pracuj, zmeň svoj život a vďaka tomu sa obci podarilo zamestnať  pána, ktorý má na starosti údržbu a opravy v obci. Možno to neznie ako veľký projek, ale aj tak sme radi, že sa aj... viac

 • MikluAovce

  Takmer každá obec zápasí s  rôznymi obmedzeniami vo svojich rozpočtoch. Malé obce však majú ťažšiu pozíciu aj pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Obec Miklušovce leží 30 km od mesta Prešov a má 300 obyvateľov. Na to, aby... viac

 • Hromos

  Obec Hromoš sa zapojila do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR. Cieľom tohto projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým... viac

Kalendár udalostí
  HORE