Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyplňte dotazník

1. Počuli ste o projektoch na podporu zamestnanosti financovaných z EÚ?


2. Mali ste možnosť osobne sa zapojiť do nejakého projektu?

3. Sú pre vás informácie o projektoch financovaných z fondov EÚ zrozumiteľné?4. Máte informácie o operačnom programe Ľudské zdroje?

5. Viete o tom, že existujú projekty, ktoré uľahčujú nezamestnaným návrat do práce?


6. Chceli by ste sa zapojiť do národných projektov (napr. terénna sociálna práca, podpora opatrovateľskej služby a pod...)?


7. Z akého zdroja čerpáte najviac informácií? (môžete zakrúžkovať viac odpovedí)Kalendár udalostí
    HORE