Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Kontaktné informácie

 

 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosťSociálne začlenenie
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritné osi 2,3,4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

 

Zobraziť na mapeWebová stránka

Vzdelávanie
Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritná os 1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Zobraziť na mape

Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritná os 5,6

Sekcia európskych programov MV SR

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
Panenská 21
812 82 Bratislava

Zobraziť na mape

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosťSociálne začlenenie
Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - prioritné osi 2, 3, 4

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6

814 55  Bratislava

Web: www.ia.gov.sk

E-mail: ia@ia.gov.s

Tel. č.: +421 2 20 43 11 00

 

 

Zobraziť na mape

Kalendár udalostí
    HORE