Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

Informačno-poradenské centrá

V jednotlivých krajoch sú k dispozícii Informačno-poradenské centrá. Kontaktné údaje na pracoviská spolu s konzultačnými hodinami, nájdete nižšie:

Informačno-poradenské centrum pre Nitriansky kraj

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj

Informačno-poradenské centrum pre Košický kraj

Informačno-poradenské centrum pre Prešovský kraj

Informačno-poradenské centrum pre Žilinský kraj

Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj

 

Často kladené otázky


Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE