Preskočiť na obsah
20.6.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty a výzvy 

 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie

  Výzvy a projekty pre vzdelávanie

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Výzvy a projekty pre zamestnanosť

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Aktuálne výzvy a projekty na sociálne začlenenie

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  Integrácia rómskych komunít

  Výzvy a projekty na integráciu rómskych komunít

  Informácie o plánovaných a aktuálnych výzvach

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
  Technická vybavenosť rómskych komunít

  Výzvy a projekty na technickú vybavenosť rómskych komunít

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

Kalendár udalostí
  HORE