Preskočiť na obsah
24.3.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • BANER 7.2

  Pani Andrea má záslužnú prácu ako jedna z pracovníčok v teréne pomáha vyhľadávať ľudí, ktorí to s hľadaním práce už vzdali, alebo ľudí, ktorí si netrúfajú z iných dôvodov požiadať o prácu. V... viac

 • BANER 6.2

  Nie každý sa dokáže ľahko zamestnať a nájsť si svoje uplatnenie na trhu práce. Často krát nie vlastnou vinou. V neľahkej situácií sa môžu ocitnúť z rôznych dôvodov, zrazu sú v dlhovej pasci, majú nízke alebo žiadne vzdelanie, trpia... viac

 • BANER 5.2

  Zamestnávatelia majú často obavy z vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí. Je to najmä z toho dôvodu, že absolventi čerstvo po ukončení školy nemajú ešte vytvorené pracovné návyky a na druhej strane majú mladí ľudia... viac

 • BANER 5.2

  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny s projektom Chyť sa svojej šance. Tento projekt pomáha podporovať podnikanie pre znevýhodnených úchádzačov o zamestnanie. Rozbehnúť svoje vlastné podnikanie a splniť si tak svoj sen je náročné. Človek... viac

 • BANER 3.2

  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vytvorilo projekt Rodinné poradne- Poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny. Kde sa zameriava hlavne na bezplatné vzťahové a psychologické poradenstvo. Poradne môže vyhľadať každý. Bez rozdielu... viac

 • BANER 2.2

  Pomoc hľadáme väčšinou vtedy, keď už máme problém. Aj lekára navštívime až keď nás trápia zdravotné ťažkosti. Pri osobných financiách je to podobné. Počas pandémie a aj po nej sa finančná situácia mnohých... viac

 • BANER 1.2

  Väčšina z nás má dnes pôžičky. Či už sú to hypotéky, spotrebné úvery alebo pôžičky od nebankových subjektov. Pokiaľ sme v dobrej finančnej kondícii a zvládame úvery splácať, je všetko v poriadku. Problémy však... viac

 • rodinne poradne

  Rodiny sa trápia kvôli vzťahom, výchove a zvládaniu rozvodov, páry trápia komunikačné problémy a konflikty, zatiaľ čo jednotlivci sa sužujú najmä kvôli emocionálnym problémom. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu... viac

 • webinAr III

  Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je naplánovaný na 22.06.2022 o 09:30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so... viac

 • handsome redhead male jeans coverall working with bicycle wheel repair shop worker removes bicycle tire workshop

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok... viac

Kalendár udalostí
  HORE