Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • woman holding european union envelope

  REACT EU - Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe a z anglického prekladu znamená Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe. Predstavuje rozšírenie reakcie na krízu a ďalší... viac

 • vyzva

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného... viac

 • prvA pomoc 2

  Prvá pomoc 2 je pokračovaním unikátneho projektu Prvá pomoc určeného pre zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR už v apríli 2020 ako prvé spustilo najväčšiu finančnú... viac

 • krok za krokom

  Nie každý sa dokáže zamestnať a nájsť si svoje uplatnenie na trhu práce. V neľahkej situácií sa ľudia môžu ocitnúť z rôznych dôvodov. Nemajú dostatočnú úroveň vzdelania, trpia zdravotným postihnutím, drogovou závislosťou... viac

 • rozvoj zruAnostA

  Pandémia COVID-19 zanechala na trhu práce trhlinu v rôznych aspektoch a naprieč všetkými odvetviami. Jednak boli v ohrození samotní pracovníci a ich pracovné miesta, úroveň znalostí a zručností, ktoré si nová doba... viac

 • opatrovateAskA sluAba

  Demografický vývoj obyvateľstva na Slovensku v posledných rokoch poukazuje na trend starnutia populácie. Dôvodom je pokles počtu narodených detí a predlžovanie ľudského života. Predpokladá sa, že proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších... viac

 • rodinnA poradne

  Rodinné poradne, ktoré fungujú už vyše roka, sa stali bezplatnou oporou pre rodiny s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. V piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom spoločne poskytli už... viac

 • chyt sa svojej sance

  Ľahko sa môže stať, že človek sa ocitne bez práce. ČI už je to mladý absolvent, ktorý po skončení školy nemá dostatok praktických skúseností a nespĺňa požiadavky zamestnávateľov. Alebo človek nad 50 rokov, ktorého po rokoch prepustil... viac

 • bezplatnA dlhovA poradne

  Väčšina z nás má dnes pôžičky. Či už sú to hypotéky, spotrebné úvery alebo pôžičky od nebankových subjektov. Pokiaľ sme v dobrej finančnej kondícii a zvládame úvery splácať, je všetko v poriadku. Problémy však... viac

 • REACT EU

  Všetci máme v čerstvej pamäti celosvetovú pandémiu koronavírusu Covid 19. Obdobie zavretých obchodov, obmedzeného pohybu a nosenia respirátorov je už len spomienkou. Avšak na ekonomike a trhu práce našej krajiny zanechala pandémia... viac

Kalendár udalostí
  HORE