Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokážeme pomôcť so vzťahmi

 Vzťahy stoja v dnešnej dobe na oveľa krehkejších základoch ako kedysi. Nie každého trápia peniaze či financie. Mnoho ľudí sa nevie vysporiadať so svojimi vzťahmi a potrebuje pomôcť. Žijeme dobu, kde nie je jednoduché čeliť finančným, sociálnym problémom, pandémii, a mnoho iným. Strach o blízkych a dlhdodobé zatváranie sa doma dokázali aj pevné vzťahy naštrbiť. Či už sú to vzťahy medzi manželmi,v rodine, vzťahy s deťmi,partnermi, kolegami, či vzťahy samého so sebou. Výchova detí, ktoré žijú viac vo svete online ako ich rodičia a ktoré boli dva roky zatvorené doma je niekedy nad mieru komplikovaná. Akékoľvek vzťahy udržať je komplikované.  Čo ale v takej situácii, keď už neviete čo ďalej, ale nechcete to vzdať?

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vytvorilo projekt Rodinné poradne- Poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny. Kde sa zameriava hlavne na bezplatné vzťahové a psychologické poradenstvo. Poradne môže vyhľadať každý. Bez rozdielu pohlavia, veku, či sociálneho statusu. Návšteva nie je viazaná na miesto trvalého pobytu. Rodinná prodana je miesto, kde si ochotne si vypočujú vaše starosti, v priateľskom rozhovore sa spolu s odborníkmi pokúsite nájsť vhodné riešenia na vašu situáciu. Celý proces sa odohráva diskrétne tak, aby sa nenarušilo vaše súkromie. Všetci poradcovia dodržiavajú princípy maximálnej anonymity a mlčanlivosti.

Profesionálne tímy odborníkov v poradniach (psychológovia, sociólogovia, špeciálny pedagóg, či právnik) dokázali zachrániť už množstvo vzťahov, ktoré boli na pokraji rozpadu. Klienti môžu prísť kedykoľvek a aj opakovane, kým sa ich problém nevyrieši. Vždy tu nájdu niekoho, kto je ochotný sa zaoberať ich situáciou. Či už prídu sami alebo spoločne s partnerom, dieťaťom.

 Slovensko malo v rokoch 1971- 2005 manželské poradne. Posledná manželská poradňa na Slovensku skončila pred 20timi rokmi.Naopak vzťahy v rodinách na pracoviskách, či v bežnom živote však nevymizli.Na Slovensku máme veľmi vysokú rozvodovosť, veľa medzigeneračných problémov medzi starými rodičmi, rodičmi a deťmi stúplo. A odborné kruhy žiadali o znovuobnovenie týchto poradní. Nakoľko predošlé skúsenosti boli veľmi pozitívne, rozhodlo sa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka znovu obnoviť Rodinné poradne. 

Aktuálne fungujú v 5 regiónoch Slovenska. V roku 2023 plánuje rozšíriť do 46 regiónch Slovenska. 

Viac detailných informácii nájdete vo videu: https://youtu.be/msy1uGoBSd4

 

 Bližšie informácie a kontakty na rodinné poradne nájdete na stránke: https://www.rodinnaporadna.gov.sk/

Ak vás trápia nielen vzťahové problémy, ale potrebujete poradiť aj v oblasti financii odborníci v Bezplatných dlhových poradniach dokážu pomôcť pri zvládaní nadmernej dlhovej záťaže, zorientujú vás v spleti dlhov, vďaka nim ušetríte nemalé peniaze a starosti. V Bezplatných dlhových poradniach nájdete nielen finančné poradenstvo, ale aj pomoc psychológov či právnikov. Dozviete sa v ďalšom článku https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-vymanit-sa-z-dlhovej-pasce

Podrobnejšie informácie k Bezplatným dlhovým poradniam nájdete na stránke  www.pomahamedlznikom.sk

Dokážeme pomôcť nielen s problémami, ale aj s plnením si vašich snov. Projekt Chyť sa svojej šance poskytuje príležitosť pre ľudí, čo chcú rozbehnúť svoje podnikanie.Viac sa dozviete v článku:https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-plnit-si-sny

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.

Kalendár udalostí
    HORE