Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokážeme pomôcť vymaniť sa z dlhovej pasce

Väčšina z nás má dnes pôžičky. Či už sú to hypotéky, spotrebné úvery alebo pôžičky od nebankových subjektov. Pokiaľ sme v dobrej finančnej kondícii a zvládame úvery splácať, je všetko v poriadku. Problémy však môžu nastať, ak vzniknú nepredvídateľné situácie a dobre namazaný stroj v podobe splácania dlhov sa začne zadrhávať, alebo dokonca prestane fungovať. Zrazu sa ocitneme v dlhovej špirále a nevieme ako ďalej.

Tak ako sa to napríklad stalo pani Marte. V snahe zabezpečiť syna a rodičov v ťažkej životnej situácii nabrala na seba množstvo dlhov. Rozvedená, pracujúca matka dospievajúceho syna hľadala riešenie ťažkej životnej situácie. V snahe zabezpečiť dieťa a pomôcť rodičom v ťažkej životnej situácii sa zadlžila v bankových i nebankových subjektoch. Celkový dlh podľa jej odhadov dosahuje výšku takmer 21.000,- Eur, mesačný príjem má vo výške cca 650,- Eur. Tieto dlhy má záujem splatiť, nemala však prehľad o presnej výške dlhov ani o výške už uhradených záväzkov. 

Znepokojoval ju najmä prístup inkasných spoločností, ktoré jej neustále telefonovali v skorých ranných i neskorých večerných hodinách. Navrhovali jej splácať dlh v splátkach, ktoré prevyšujú jej mesačný príjem a upozornili ju na to, že pokiaľ dlh neuhradí, navštívia ju doma. Pani Marta bola úplne bezradná. Nevidela východisko z celej situácie. Cítila sa bezmocná a osamotená v riešení jej problémov. Cítila zúfalstvo, strach a úzkosť.

Od známych sa dozvedela, že na Slovensku fungujú Bezplatné dlhové poradne, kde by jej dokázali pomôcť nájsť riešenie z jej neľahkej situácie. A tak sa rozhodla navštíviť jednu z pobočiek.

 „Po komplexnej analýze klientkinej situácie sme vypracovali konkrétne kroky, ktorými sme klientku postupne sprevádzali. Hľadali sme príčiny vzniku, ako i  spôsoby ako postupne celú situáciu zvládnuť.   Právnička ju informovala o možnostiach ako sa brániť inkasným spoločnostiam. Poučila ju, že veriteľ ju nemôže navštíviť u nej doma, ani v zamestnaní. Klientka dostala tipy ako reagovať na dotieravé telefonáty inkasných spoločností. Taktiež jej vysvetlila, akým spôsobom môže zistiť reálnu výšku dlhu. Zároveň ju informovala o postupe pri možných súdnych konaniach.“, hovorí pracovník Bezplatnej dlhovej poradne.

Ďalší kontakt s klientkou prebiehal prostredníctvom mailov a telefonátov. Pod vplyvom nových informácií získaných od poradcu právnika a za podpory psychológa, nadobudla vnútornú silu, že situáciu môže zvládnuť. Začala pôsobiť sebaistejšie a pokojnejšie. A hoci je klientka len na začiatku cesty pri riešení svojej zložitej situácie, už vidí svetielko na konci tunela.

 

Ako fungujú dlhové poradne

Odborníci v Bezplatných dlhových poradniach dokážu pomôcť pri zvládaní nadmernej dlhovej záťaže,  zorientujú vás v spleti dlhov, vďaka nim ušetríte nemalé peniaze a starosti. V Bezplatných dlhových poradniach nájdete nielen finančné poradenstvo, ale aj pomoc psychológov či  právnikov.

O tom, ako fungujú Bezplatné dlhové poradne a kde ich nájdete, sa dozviete v nasledovnom videu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=h_Yon9y9mMs

 

O tom kedy a za akých podmienok je možné Bezplatné dlhové poradne navštíviť, sa dozviete v nasledovnom článku: https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-kazdemu-a-v-akejkolvek-situacii

Podrobnejšie informácie k Bezplatným dlhovým poradniam nájdete na stránke  www.pomahamedlznikom.sk

 Ak vás trápia nielen finančné problémy, ale máte problémy aj s vašimi vzťahmi s partnerom, deťmi, či na pracovisku, viete sa obrátiť aj na Rodinné poradne o ktorých sa viac dozviete v článku: https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-so-vztahmi

Dokážeme pomôcť nielen s problémami, ale aj s plnením si vašich snov. Projekt Chyť sa svojej šance poskytuje príležitosť pre ľudí, čo chcú rozbehnúť svoje podnikanie.Viac sa dozviete v článku: https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-plnit-si-sny

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.


Kalendár udalostí
    HORE