Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokážeme pomôcť každému a v akejkoľvek situácií

Pomoc hľadáme väčšinou vtedy, keď už máme problém. Aj lekára navštívime až keď nás trápia zdravotné ťažkosti. Pri osobných financiách je to podobné. Počas pandémie a aj po nej sa finančná situácia mnohých ľudí skomplikovala. V súčasnosti čelíme ďalším výzvam ako je inflácia či zdražovanie energií. Finančné možnosti ľudí a najmä zadlženosť sa tak premieta do závažnejších rozmerov.

Vďaka eurofondovým prostriedkom z Operačného programu Ľudské zdroje, vzniklo niekoľko projektov, ktoré pomáhajú ľuďom preklenúť náročné obdobie. Národný projekt Bezplatné dlhové poradne je jedným z nich. Pomoc v Bezplatných dlhových poradniach je určená každému, kto má finančné ťažkosti alebo sa len obáva, že by sa do nich mohol dostať.

Príkladom je aj príbeh pani Mariky, ktorá vďaka pomoci špecialistov z Bezplatnej dlhovej poradne už žije život, o ktorom ani len nesnívala. Pani Marika navštívila bezplatnú dlhovú poradňu s viacerými dlhmi. Bola vo veľmi ťažkej situácii, pretože nevedela ako a komu skôr splácať, tlačil ju čas a o väčšine dlhov nemala prehľad. Ocitla sa v nepriaznivej životnej situácii, pretože prišla o manžela, ktorý si kvôli dlhom vzal život. Klientka sa stará o 3 maloleté deti a zostala na všetko sama.

„Pani Marike sme pomohli komunikovať s veriteľmi. Ekonomický poradca zanalyzoval príjmy a výdavky klientky a nastavil prioritu splácania dlhov tak, aby neohrozil ich základné životné potreby. Právny poradca zanalyzoval klientkine zmluvy. Zistil celkovú výšku všetkých dlhov, ktorá predstavovala sumu 107 000 €. Po podrobnej analýze zmluvnej dokumentácie vzniesol námietku premlčania k dlhom v hodnote 49 700€, ktorú veritelia uznali. Zvyšnú časť dlhov klientka uhrádza v dohodnutých splátkach. Psychológ poskytol odborné psychologické poradenstvo, keďže klientka nevidela žiadne východisko zo zložitej životnej situácie. S pani Marikou pravidelne komunikuje Back Office, ktorý poskytuje informácie a odporúčania poradcov klientke, čo jej dodáva pocit bezpečia a podpory v riešení problémov. Naďalej s ňou spolupracujeme.“

Podľa jej slov začala žiť život bez obáv a vyjadrila obrovskú vďaku celému tímu Bezplatnej dlhovej poradne.

 

O tom kedy a za akých podmienok je možné Bezplatné dlhové poradne navštíviť, sa dozviete v nasledovnom videu:  https://youtu.be/fAnQUmWZzWE

 

Odborníci v Bezplatných dlhových poradniach dokážu pomôcť pri zvládaní nadmernej dlhovej záťaže, zorientujú vás v spleti dlhov, vďaka nim ušetríte nemalé peniaze a starosti. V Bezplatných dlhových poradniach nájdete nielen finančné poradenstvo, ale aj pomoc psychológov či právnikov. Dozviete sa v ďalšom článku https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-vymanit-sa-z-dlhovej-pasce

 Ak vás trápia nielen finančné problémy, ale máte problémy aj s vašimi vzťahmi s partnerom, deťmi, či na pracovisku, viete sa obrátiť aj na Rodinné poradne o ktorých sa viac dozviete v článku: https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-so-vztahmi

 Podrobnejšie informácie k Bezplatným dlhovým poradniam nájdete na stránke  www.pomahamedlznikom.sk

Dokážeme pomôcť nielen s problémami, ale aj s plnením si vašich snov. Projekt Chyť sa svojej šance poskytuje príležitosť pre ľudí, čo chcú rozbehnúť svoje podnikanie.Viac sa dozviete v článku:https://www.ludskezdroje.gov.sk/react-eu/dokazeme-pomoct-plnit-si-sny

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.

Kalendár udalostí
    HORE