Preskočiť na obsah
21.1.2022
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • mom working home with child during quarantine

  S nerovnováhou medzi súkromným, rodinným a pracovným životom  sa stretáva drvivá väčšina pracujúcej populácie. Týka sa najmä rodín s malými deťmi, ľudí starajúcich sa o blízke osoby, ale aj... viac

 • istockphoto 1223661711 170667a

  Rozhovor so Zuzanou Brixovou, gestorkou národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku. viac

 • Gender Equality Climate Change

  Dnešný deň symbolicky zdôrazňuje potrebu rovnocenného odmeňovania žien a mužov za tú istú prácu. Aj v dnešnej vyspelej spoločnosti čelíme téme rovnosti príležitostí a odmeňovania medzi mužmi a ženami. Na Slovensku sú platy... viac

 • diskutéri na konferencii

  Dňa 7. Septembra 2021 sa v hoteli Tatra Bratislava uskutočnila odborná konferencia k Národnému projektu Rodová rovnosť na pracovisku. Konferenciu organizoval ako gestor Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny... viac

 • profil RR2

  Slovenská republika v zastúpení Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a jeho odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, pod záštitou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, realizuje projekt... viac

 • rovnost

  V dnešnej dobe je náročné nájsť súlad medzi pracovným a rodinným životom. Deľba  povinností medzi ženy a mužov by však mala byť otázkou vzájomnej zhody. Samozrejmosťou by mal byť pohľad na rovnaké oceňovanie. Významným... viac

Kalendár udalostí
  HORE