Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Návšteva u zamestnávateľa Curaden: „Nie je dôležité, či je nový človek vo firme muž alebo žena, ale či nám sedí po ľudskej stránke.“

Takmer každý z nás pozná farebné zubné kefky s hustými jemnými štetinkami a s perfektnými funkčnými vlastnosťami v starostlivosti o chrup. Reč je o zubných kefkách CURAPROX, ktoré sú pôvodom zo Švajčiarska. Na našom trhu sú vďaka slovenskej pobočke Curaden Slovakia, s.r.o.. Nás zaujímal kolektív tejto úspešnej firmy a jeho vnímanie rovnosti žien a mužov na pracovisku. Preto sme ich osobne navštívili a rozprávali sme sa o tejto téme s Luciou Rabatinovou, riaditeľkou Curaden, a Evou Jankovičovou, manažérkou maloobchodu.

Aká je štruktúra zamestnancov u vás, v akom pomere sú muži a ženy?

Curaden je stredne veľká firma, 55 ľudí pracuje na plný úväzok, z toho 12 sú na centrále v Bratislave, ostatní sú na predajných smile shopoch a v obchodnom tíme po celom Slovensku. Vo vedení firmy je prevaha žien, 3 ženy a 1 muž. V office je to 50:50. Na smile shopoch je taktiež prevaha žien.

Rovnosť na pracovisku nie je len o mužoch a ženách. Rodové audity skúmajú aj to, v akom pomere sú na pracovisku zastúpené skupiny starších ľudí, zdravotne znevýhodnených alebo ako sú za svoju prácu ohodnotení. Vnímate vy alebo vaši ľudia nerovnosť na pracovisku?

Myslím, že nie. Fungujeme na kamarátskom prístupe, nikto sa na nič nehrá. Máme rovnocenný prístup ku každému, všetci ideme baliť krabice ak treba. Vážime si majiteľov, dokážeme im povedať do očí čo sa nám páči aj čo nie. V našej firme nie je atmosféra strachu z hierarchie, ak by mal niekto pocit diskriminácie, určite by to nemal problém konzultovať s vedením.

 „Rešpektujúci prístup na oboch stranách je zásadný, pri ňom sa dajú povedať aj nepríjemné veci.“

Čo sa týka platového ohodnotenia, uplatňujeme jednotnú mzdovú politiku na celom Slovensku. Všetci teda zarábajú rovnako bez ohľadu na lokalitu alebo pohlavie.

Najstaršia kolegyňa je na dôchodku. Pracuje s počítačom, pripravuje reporty, vypĺňa tabuľky. Zvláda to výborne, ale takáto náplň práce vo všeobecnosti môže byť bariéra pre starších ľudí.

Zamestnávame aj zdravotne znevýhodnených, my ich voláme „výnimoční“. Pracujú na obchodných prevádzkach po celom Slovensku, v rámci projektu s názvom „Výpomoc so srdcom“.

Povedzte nám viac o tomto projekte. Aká je práca so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, čo znamená pre nich a pre vás ako zamestnávateľa?

Projekt „Výpomoc so srdcom“ vznikol spontánne. Dlho sme premýšľali, ako dať stánkom iný rozmer, ako len edukatívno predajný. Taký ľudskejší. Zároveň citlivo vnímame zdravotne znevýhodnených a ich potrebu socializácie, rozvoja a možnosti pracovať. A tak sme spojili obe myšlienky a dnes zamestnávame na 10 smile shopoch spolu 10 výnimočných ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením. Napr. máme ľudí s autizmom, s downovým syndrómom a ďalších s ľahkým mentálnym postihnutím. Dávame im tak najavo, že ich potrebujeme, oni nám naspäť dávajú neuveriteľnú dávku energie a pocit vďačnosti. Pracujeme s nimi aktívne, je to skvelý projekt.

 „Je predsa jedno či má niekto jednu ruku alebo je červený alebo autista. Ak chce pracovať, tak mu treba dať možnosť.“

Pracovnú dobu majú 2-krát do týždňa po 2 hodiny. Ich pracoviskom sú stánky v nákupných centrách, to znamená, že prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi. Do práce ich privedú príbuzní, ktorí sa im za iných okolností venujú drvivú väčšinu času. Po 2 odpracovaných hodinách si ich príbuzní naspäť vyzdvihnú. Vďaka tomu získavajú tento čas pre seba – idú si napríklad zacvičiť, venujú sa sami sebe zatiaľ čo ich rodinní členovia sú v práci. Spätná väzba od nich ako aj ich rodiny je úžasná. Práca s výnimočnými má pozitívny efekt aj na ďalších ľudí. Kolegyne a kolegovia na smile shopoch, ktorí sa im venujú a zaúčajú ich, taktiež získavajú veľa – sú empatickejší, citlivejší, majú radosť z toho ako svojich nových kolegov a kolegyne zaučia a pocit satisfakcie z investovanej energie. Všetci sú šťastní a spokojní. Dôležité je, aby svoju prácu odviedli a my sa k nim správali ako ku každému kolegovi, ktorý u nás pracuje a je za odvedenú prácu zaplatený. Získavajú pracovný návyk a za svoju prácu dostávajú mzdu.

Ako by ste popísali zamestnanecké benefity v spoločnosti Curaden? Vedia vaši ľudia, aké majú možnosti?

O benefitoch naši zamestnanci a zamestnankyne vedia, máme komunikačný portál, na ktorom sú všetky informácie. A tieto benefity aj využívajú.

Máme flexibilný pracovný čas. Pre obchodnú zástupkyňu, ktoré má 2 deti a má na starosti vybraný región, je to ideálny stav pretože si vie pracovný čas prispôsobiť svojim potrebám.

Máme tiež skrátené pracovné úväzky, napr. 5 hodinové, štvrtinové, tretinové. Kolegyňa so 6-mesačným dieťaťom mala 2-hodinový úväzok. Inšpirovali sme sa švajčiarmi, kde je to úplne bežné. Toto je veľmi zásadný benefit, veľmi dobrá inšpirácia aj pre ostatné firmy. Vo finále firma ušetrí aj na financiách.

Vyčlenili sme peniaze na workshopy so psychológom, takmer až terapie pre zamestnancov a zamestnankyne. Tieto stretnutia voláme Fresh upy.  Boli to veľmi emotívne a oddychové stretnutia, ktoré pomohli prekonať problémy, najmä po covide, ale aj inšpirovali ako prepojiť prácu a rodinné záležitosti.

Organizujeme teambuildingové aktivity. Dvakrát do roka zájdeme spolu do pekného hotela, každý druhý rok na Sicíliu, alebo do Švajčiarska do výroby, alebo usporiadame spoločný cyklovýlet po hrádzi na langoš. Mamičky na materskej sú spolu so svojimi partnermi pozývané na všetky teambuildingové akcie a aj sa ich zúčastňujú.

Ďalším benefitom je fitness centrum. Máme platené firemné konto a zamestnanci ho môžu využívať. Za benefit považujeme aj to, že naša centrála sídli v rodinnom dome a taká tu aj vládne atmosféra. Každý utorok prinesie office manažérka košík ovocia, ktorý je pre všetkých.

 „Otázka zavedenia nových benefitov je u nás stále otvorená.“

Prijímame nové nápady a myšlienky. Navrhované čiastkové benefity si vykomunikujeme v tíme. Ak sú to väčšie benefity, ktoré si vyžadujú väčší finančný rozpočet, tak si to prejdeme v office s vedením. Napríklad firemné jasle alebo škôlku by sme vedeli zaviesť, ale tak, aby to bolo vyvážené pre tých, ktorí deti nemajú. Delené miesto je pre nás tiež zaujímavá myšlienka.

Ako spolupracujete s kolegyňami a kolegami, ktorí odídu na materskú alebo rodičovskú dovolenku?

Keď kolegyňa odchádza na materskú dovolenku, tak sa s ňou dohodneme, či si vie predstaviť nejakú agendu, ktorú by zvládla a tak by pokračovala v práci. Napr. čo sa týka spracovania dochádzky alebo inej administratívnej agendy. To je práca, ktorá sa dá robiť aj z domu. Niekto to dokáže robiť aj počas celých 3 rokov na materskej. Ženy alebo muži na materskej alebo rodičovskej dovolenke sú oveľa efektívnejší, majú skvelý time management.

Pre všetky pracujúce mamičky a oteckov je k dispozícii náš interný komunikačný portál, na ktorom sa distribuujú pracovné úlohy. Funguje to tak, že ak má niekto toho veľa, ponúkne túto úlohu cez portál a kto si to chytí, ten tú prácu urobí. Zo 16 rodičov na materskej alebo rodičovskej nám takto 8 aktívne pomáha. Sú radi za to, že môžu pomôcť a práve v takom čase, ktorý im vyhovuje, t.j. vedia si ten čas prispôsobiť. Je to WIN-WIN. Mamičky zo stánku sú v kontakte so svojim lokálnym tímom, pravidelne chodia na smile shopy osobne. Raz do týždňa máme online porady, na ktoré sa pripoja zamestnanci a zamestnankyne z celého SR. Aj rodičia majú túto možnosť. Sme s nimi stále v kontakte, posielame im aj novinky alebo limitky, aby vedeli čo sa deje vo firme. Posielame im vianočné darčeky ak neprídu na vianočné stretnutie.

 „Socializing je pre mamičky oveľa dôležitejší ako porady, kde sa prezentujú výsledky. A to v našej firme vidíme, že to funguje.“

Ako postupujete pri výbere nových ľudí do firmy?

V princípe nám nezáleží na pohlaví, národnosti, komunite, veku alebo vyznaní. Pri výbere nového človeka do firmy je pre nás priorita ľudskosť a povaha, všetko ostatné sú skills, ktoré sa každý naučí. Nie je dôležité či je to muž alebo žena, ale či nám sedí po ľudskej stránke, či je ten človek milý, komunikatívny, a zdieľa hodnoty ako my. Prax však ukazuje, že máme v kolektíve viac žien ako mužov, napriek tomu že si veľmi želáme mužský element v tímoch. Dávame si záležať na tom, aby v inzerátoch bol rodovo vyvážený jazyk. Napríklad „Hľadáme manažéra/ manažérku“ a podobne. Pravdou však je, že na obchodné pozície sa hlásia najmä ženy.

Viete si predstaviť realizovať vo vašej spoločnosti rodový audit?

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že vo firme nás motivuje a inšpiruje progres. Robíme toho veľa ale uvedomujeme si, že sa dá robiť stále viac. Preto sa nevyhýbame novým veciam, ktoré nás môžu posunúť vpred.

Čo by vás motivovalo aby ste si dali spraviť rodový audit?

Ako motiváciu si viem predstaviť nižšie daňové zaťaženie, úľavy pre zamestnancov alebo pre firmu. A pridanou hodnotou by bolo, ak by sme boli ako firma motiváciou, alebo akýmsi trendsetterom pre ostatné organizácie. Pre nás je však kľúčové vedieť, ako nám rodový audit pomôže, aké nám prinesie výhody a čo všetko obnáša. Výsledkom rodového auditu by mal byť rodový akčný plán a z neho vyplývajúce aktivity, ktoré sa reálne dajú aplikovať do praxe a prinesú výsledky. A to by nám pomohlo.

Vedeli by ste vyčleniť na jeho uskutočnenie financie a personálne kapacity?

Pri rodovom audite si vieme predstaviť, že vyčleníme 1 človeka na cca 2-3 mesiace. A keďže v rozpočte máme vyčlenené peniaze na HR a vzdelávanie, časť z nich môžeme použiť na rodový audit.

 

My sme počas našej návštevy objavili ďalšie benefity – úchvatnú komunitnú záhradku. Pozrite si na fotkách, ako sa dá spríjemniť práca a budovať súdržný kolektív:

Kalendár udalostí
    HORE