Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokážeme pomôcť zamestnávateľom

Zamestnávatelia majú často obavy z vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí. Je to najmä z toho dôvodu, že absolventi čerstvo po ukončení školy nemajú ešte vytvorené pracovné návyky a na druhej strane majú mladí ľudia prehnané nároky na finančné ohodnotenie. Aj keď dôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru, mladí zamestnanci často krát nevydržia dlho a po 3-6 mesiacoch odchádzajú z práce. Vďaka eurofondovému projektu Chyť sa svojej šance máme riešenie.

V rámci operačného programu Ľudské zdroje existuje projekt, ktorý podporuje zamestnávanie znevýhodnených skupín. Medzi znevýhodnených ľudí patria aj mladí absolventi, ktorí nemajú prax, ale chcú si nájsť prácu. Po skončení školy sa absolventi evidujú na Úradoch práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na Úrady práce sa však môžu obrátiť aj zamestnávatelia, ktorí hľadajú nové pracovné sily. Ponuka s dopytom sa stretne a vďaka projektu Chyť sa svojej šance dostane zamestnávateľ finančný príspevok na mzdové náklady mladého zamestnanca.

Úrady práce poskytujú aj poradenstvo pri výbere uchádzačov. Pracovníci a pracovníčky Úradov práce dokážu pomôcť vybrať vhodného kandidáta na tú ktorú pracovnú pozíciu. Znamená to, že vďaka tomuto projektu a Úradu práce sa zamestnávateľ dostane k oveľa väčšej a kvalitnejšej databáze mladých absolventov.

Zamestnávateľ okrem finančnej podpory pre absolventa dostane aj ďalší príspevok na jeho mentorovanie. Spomedzi svojich skúsených zamestnancov vyberie jedného, ktorý naučí nového člena pracovného tímu všetko čo sa týka chodu organizácie, odovzdá mu svoje znalosti a skúsenosti. Mentor dostane z projektu taktiež finančný príspevok na zaúčanie novej pracovnej sily.

Tisícky znevýhodnených uchádzačov už našlo vďaka tomuto projektu uplatnenie. Mnohí zamestnávatelia získali kvalitných zamestnancov do svojich tímov a vďaka projektu boli odbremenení od finančnej záťaže, ktorá si prijímanie nového zamestnanca vyžaduje.

Viac o projekte sa dozviete v nasledovnom videu: https://youtu.be/0XlKXFCrO5E

 

Pýtajte sa na tento projekt na Úrade práce vo vašom okolí. Podrobnejšie informácie k projektu Chyť sa svojej šance nájdete na stránke:

https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-chyt-sa-svojej-sance.html?page_id=1135742

 

Pozrite si ďalšie diely z nášho seriálu Dokážeme pomôcť: 

Dokážeme pomôcť plniť si sny

Dokážeme pomôcť so vzťahmi

Dokážeme pomôcť každému a v akejkoľvek situácií

Dokážeme pomôcť vymaniť sa z dlhovej pasce

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.

Kalendár udalostí
    HORE