Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokážeme pomôcť v ťažkej životnej situácií

Nie každý sa dokáže ľahko zamestnať a nájsť si svoje uplatnenie na trhu práce. Často krát nie vlastnou vinou. V neľahkej situácií sa môžu ocitnúť z rôznych dôvodov, zrazu sú v dlhovej pasci, majú nízke alebo žiadne vzdelanie, trpia zdravotným postihnutím, drogovou závislosťou alebo sú bez domova. Sú to ľudia, ktorí sa veľmi ťažko umiestňujú na trhu práce. Mnohí z týchto ľudí by sa radi zamestnali, ich minulosť však ostáva problémom. Na Slovensku pracuje viacero organizácii, ktoré im pomáhajú. A práve pre nich je projekt Krok za krokom určený.

Pomoc v rámci tohto projektu je zameraná na tzv. neaktívnych ľudí. Jedná sa o ľudí, ktorí nie sú evidovaní na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, zároveň ale neštudujú, nepracujú, v niektorých prípadoch nie sú motivovaní hľadať si prácu. Sú to veľakrát ľudia v ťažkej finančnej alebo osobnej situácií. Keďže o nich nie sú vedené evidencie ani štatistiky, je zložitejšie nastaviť s nimi komunikáciu a nasmerovať k nim pomoc.

Cieľom projektu Krok za krokom je individuálne, na mieru šité poradenstvo. Poradca si sadne s klientom, identifikuje bariéry brániace tomu, aby si našiel vlastné zamestnanie. Následne sa vypracuje plán, ktorý ak sa bude dodržiavať, napokon sa klient zamestná.  Ani týmto momentom práca poradcu nekončí.  Naďalej ostáva v kontatke s klientom, komunikuje so zamestnávateľom a snaží sa vykonávať všetky činnosti, aby si klient prácu udržal, prípadne aby mu bolo umožnené v zamestnaní rásť.

Pracovníci v teréne pomôžu:

-          Vybaviť doklady

-          Vybaviť poistenie

-          Nájsť a udržať si prácu

 

My sme tu na to, doslova čakáme kým klient príde a povie, že chce zmenu. Musí to vychádzať od neho samotného. To je dôležité.“ hovorí Sabína Brédová, riaditeľka občianskeho združenia Prima, ktoré vďaka projektu Krok za krokom pomáha ľuďom v teréne. 

Do kontaktného centra denne prichádzajú desiatky ľudí.  Určitá skupina klientov si vyžaduje špeciálne postupy. Nie je ničím výnimočným, že je potrebné začať úplne od začiatku, doslova krok za krokom. Nie je to jednoduché, úspechy však tieto organizácie majú.

"Treba si uvedomiť, že nemôžeme od klientov chcieť zmenu hneď z večera do rána. Často začíname s pracovnými pozíciami, ktoré sú nenáročné, s menej ako 8 hodinovou pracovnou dobou. Často je to upratovanie priestorov, kancelárii, pomocné práce v kuchyni, v reštaurácií a pod. ", hovorí ďalej Sabína Brédová.

Veľa krát je to o motivácií,  vedieť presvedčiť klienta, že má to zmysel. Že minulosť nemusí byť večným stigmatom na čele. Že budúcnosť na trhu práce má jasné kontúry a pomoc organizácii takého typu tu ostáva.

Viac o projekte sa dozviete v nasledovnom videu: https://youtu.be/mRVO0sqdMsg

 

Podrobnejšie informácie k výzve Krok za krokom nájdete na stránke 

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/krok-za-krokom/

Viac informácií k implementácií projektu nájdete na stránke:  https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/implementacia-krok-za-krokom/

 

Pozrite si ďalšie diely z nášho seriálu Dokážeme pomôcť: 

Dokážeme pomôcť zamestnávateľom

Dokážeme pomôcť plniť si sny

Dokážeme pomôcť so vzťahmi

Dokážeme pomôcť každému a v akejkoľvek situácií

Dokážeme pomôcť vymaniť sa z dlhovej pasce

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.

Kalendár udalostí
    HORE