Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom udržať pracovné miesta

Národný projekt Prvá pomoc 2 ako efektívny nástroj ochrany zamestnanosti

Prvá pomoc 2 je pokračovaním unikátneho projektu Prvá pomoc určeného pre zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR už v apríli 2020 ako prvé spustilo najväčšiu finančnú pomoc v histórii Slovenska v snahe ochrániť existujúce pracovné miesta v ťažkých časoch pandémie. Prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola zabezpečená finančná podpora udržania pracovných miest, ako aj živnostenského podnikania. Vďaka iniciatíve REACT EU, ktorá je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19, bolo možné pokračovať v tomto projekte a naďalej pomáhať udržať pracovné miesta, podporiť tvorbu nových pracovných miest i samostatnej zárobkovej činnosti.

Z dôvodu pandémie COVID-19 museli podnikatelia na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zatvoriť svoje prevádzky alebo výrazne obmedziť svoju činnosť. Následne začali zamestnávatelia hromadne prepúšťať zamestnancov a mnohí živnostníci ukončili alebo prerušili svoju podnikateľskú činnosť. V tomto období neistoty a hroziacej krízy vysokej nezamestnanosti bola schválená schéma pomoci na ochranu zamestnanosti. Prostredníctvom projektu Prvá pomoc a Prvá pomoc 2 sa podarilo podporiť a ochrániť viac ako pol milióna pracovných miest.

Pomoc pre malé aj veľké firmy

Prvá pomoc znížila platobnú neschopnosť firiem, a tým pomáhala udržať pracovné miesta a hospodársku aktivitu počas pandémie. Ukázalo sa, že firmy, ktoré čerpali Prvú pomoc, boli v priemere produktívnejšie a menej zadlžené ako firmy, ktoré pomoc nezískali. Pozitívny efekt na zamestnanosť zistili analytici najmä u malých firiem do päťdesiat zamestnancov. Malé firmy, ktoré čerpali Prvú pomoc, boli počas nepriaznivej epidemiologickej situácie menej náchylné prepúšťať zamestnancov ako nepodporené subjekty.

Flexibilita projektu

V čase realizácie projektu sa operatívne upravovali podmienky s cieľom dosiahnuť  efektívne čerpanie, a to najmä s ohľadom na žiadateľov. Či už išlo o navýšenie príspevkov, rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov o finančnú pomoc, alebo v neposlednom rade o oslobodenie príspevkov od dane. A to všetko s maximálnym úsilím ponechať čo najväčší podiel z príspevkov u žiadateľov.

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam ostal trh práce stabilný. Niektoré firmy plánovali pristúpiť  ku krajnému riešeniu svojej nepriaznivej situácie avšak od hromadného prepúšťania ich napokon odklonil projekt Prvá pomoc. Vďaka príspevkom boli zachované až  tri štvrtiny pracovných miest z ohlásených hromadných prepúšťaní. Aktívny prístup a účinné opatrenia v rámci Prvej pomoci pomohli udržať až jednu tretinu pracovných miest na Slovensku.

Trvalo udržateľná pomoc

Táto schéma pomoci sa pretavila do trvalého nástroja ochrany pracovných miest a má oporu v zákone o podpore v čase skrátenej práce. Zamestnávatelia a ich zamestnanci tak majú zákonom garantovanú pomoc v čase nepriaznivej situácie, ktorú nemôžu ovplyvniť.

www.pomahameludom.sk

www.ludskezdroje.gov.sk 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE