Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom s dlhmi

Bezplatné dlhové poradne - rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.

Väčšina z nás má dnes pôžičky. Či už sú to hypotéky, spotrebné úvery alebo pôžičky od nebankových subjektov. Pokiaľ sme v dobrej finančnej kondícii a zvládame úvery splácať, je všetko v poriadku. Problémy však môžu nastať, ak vzniknú nepredvídateľné situácie a dobre namazaný stroj, v podobe splácania dlhov, sa začne zadrhávať, alebo dokonca prestane fungovať. Zrazu sa ocitneme v dlhovej pasci a nevieme ako ďalej.

V takýchto situáciách je potrebné vyhľadať pomoc, niekoho, kto pomôže pochopiť zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. Bezplatné dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Projekt Bezplatné dlhové poradne vznikol vďaka iniciatíve REACT EU, ktorá je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19 a do praxe sa pretavila ako balík ďalších financií v operačnom programe Ľudské zdroje.

Ako bezplatné dlhové poradne fungujú

Odborníci v Bezplatných dlhových poradniach dokážu pomôcť pri zvládnutí nadmernej dlhovej záťaže, zorientujú klientov v spleti dlhov. Práve  vďaka nim ušetria nemalé peniaze a starosti. V Bezplatných dlhových poradniach sa poskytuje nielen finančné poradenstvo, ale aj pomoc psychológov či  právnikov. A to všetko s rešpektom, individuálnym a citlivým prístupom.

Poradcovia sa venujú týmto konkrétnym oblastiam:

·       posúdia oprávnenosť nárokov veriteľov voči klientom

·       zanalyzujú možnosti v súlade s platnou legislatívou

·       navrhnú najvýhodnejšie riešenia

·       poradia, aké kroky je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa

Ako prebieha prvé stretnutie

Na prvom stretnutí v dlhovej poradni sa poradca venuje pochopeniu zložitej situácie, v ktorej sa klient momentálne nachádza. Ak si klient prinesie na prvé stretnutie relevantné dokumenty, dlhový poradca sa ľahšie zorientuje a môže rýchlejšie priniesť to najlepšie riešenie.

Na prvé stretnutie je potrebné doniesť:

·       zoznam všetkých záväzkov

·       doklady/zmluvy k všetkým dlhom

·       výpis z bankového účtu

·       mesačné výdavky na bývanie (vrátane výdavkov na TV, mobil, elektrinu, plyn a pod.)

Podrobný zoznam čo si priniesť na prvé stretnutie nájdete na web stránke www.pomahamedlznikom.sk.

Pomoc šitá na mieru

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Dlhy klientov vyplývajú z rôznych zmluvných záväzkov. Postupne sa doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov či exekučné príkazy. To vytvára veľký psychický nátlak a stres na celú rodinu.

V dlhových poradniach sa preto venujeme problémom klientov komplexne, integrovaním ekonomického, právneho aj psychologického poradenstva. Spolu s dlhovým poradcom klient vyhodnotí, aké poradenstvo potrebuje.

Príklad z praxe

V praxi nájdeme množstvo príkladov, ako Bezplatné dlhové poradne pomohli. Pani Marta v snahe finančne zabezpečiť syna a rodičov v ťažkej životnej situácii nabrala na seba množstvo dlhov. Rozvedená, pracujúca matka dospievajúceho syna hľadala riešenie ťažkej životnej situácie. Zadlžila sa v bankových i nebankových subjektoch. Celkový dlh podľa jej odhadov dosahoval výšku takmer 21.000,- Eur, mesačný príjem mala vo výške cca 650,- Eur. Tieto dlhy chcela splatiť, nemala však prehľad o presnej výške dlhov ani o výške už uhradených záväzkov.

Znepokojoval ju najmä prístup inkasných spoločností, ktoré jej neustále telefonovali v skorých ranných i neskorých večerných hodinách. Navrhovali jej splácať dlh v splátkach, ktoré prevyšovali jej mesačný príjem a upozornili ju na to, že pokiaľ dlh neuhradí, navštívia ju doma. Pani Marta bola úplne bezradná. Nevidela východisko z celej situácie. Cítila sa bezmocná a osamotená v riešení jej problémov. Cítila zúfalstvo, strach a úzkosť.

Od známych sa dozvedela, že na Slovensku fungujú Bezplatné dlhové poradne, kde by jej dokázali pomôcť nájsť riešenie z jej neľahkej situácie. A tak sa rozhodla navštíviť jednu z pobočiek.

Po komplexnej analýze klientkinej situácie sme vypracovali konkrétne kroky, ktorými sme klientku postupne sprevádzali. Hľadali sme príčiny vzniku, ako i  spôsoby ako postupne celú situáciu zvládnuť.   Právnička ju informovala o možnostiach ako sa brániť inkasným spoločnostiam. Poučila ju, že veriteľ ju nemôže navštíviť u nej doma, ani v zamestnaní. Klientka dostala tipy ako reagovať na dotieravé telefonáty inkasných spoločností. Taktiež jej vysvetlila, akým spôsobom môže zistiť reálnu výšku dlhu. Zároveň ju informovala o postupe pri možných súdnych konaniach.“, hovorí pracovník Bezplatnej dlhovej poradne.

Ďalší kontakt s klientkou prebiehal prostredníctvom mailov a telefonátov. Pod vplyvom nových informácií získaných od poradcu právnika a za podpory psychológa, nadobudla vnútornú silu, že situáciu môže zvládnuť. Začala pôsobiť sebaistejšie a pokojnejšie a postupne riešila svoju zložitú situáciu.

Pomáhame celému Slovensku

Sieť Bezplatných dlhových poradní pokrýva územie celého Slovenska. Tím odborníkov je pre klientov k dispozícii osobne na ktorejkoľvek o46 poradní. Ideálne je dohodnúť si stretnutie telefonicky na kontaktnom čísle najbližšej poradne. Viac informácií sa nachádza na stránke www.pomahamedlznikom.sk.

www.ludskezdroje.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE