Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokážeme pomôcť preťať cyklus chudoby

Pani Andrea má záslužnú prácu ako jedna z pracovníčok v teréne pomáha vyhľadávať ľudí, ktorí to s hľadaním práce už vzdali, alebo ľudí, ktorí si netrúfajú z iných dôvodov požiadať o prácu. V rámci výzvy Krok za Krokom. Svojich klientov nachádza v centre sociálnych služieb, alebo v rómskych osadách. Pomáha ľuďom ako sa zorientovať v papierovaní, komunikácii s úradmi, či hľadaním práce. Jej práca je nájsť, viesť a naučiť ľudí ako komunikovať a orientovať sa na trhu práce.

Ako napríklad pani Janka z rómskej osady sa vďaka takejto pomoci  zbavila dlhov, absolvovala opatrovateľský kurz a môže začať pracovať. Klient z osady Janko sa snažil vybaviť si licenciu na vysokozdvižný vozík, keď už strácal motiváciu  oslovil a poprosil o pomoc pracovníčku pani Andreu a dnes už to má vybavené a vie sa v tom orientovať.

Títo ľudia z rôznych dôvodov nie sú evidovaní na úradoch práce. Niekedy z banálnych dôvodov ako je neúplnosť dokladov, chýbajúci občiansky preukaz, chýbajúce doklady a podobne. Takéto veci už  úrady práce nedokážu riešiť a práve preto títo pracovníci napomáhajú v tomto medziprocese prekonať banálne prekážky dokladov a úspešne sa zaradiť do evidencie úradu práce, kde sa im vo výsledku pomôže nájsť práca.

Snaha týchto pracovníkov a celého tohto procesu výzvy je krok za krokom tento cyklus chudoby preťať a pomôcť ľuďom nájsť si prácu a zmeniť ich život.

 Pracovníci v teréne pomôžu:

-          Vyhľadať neaktívnych ľudí

-          Motivovať ich k snahe nájsť si prácu

-          Pomôžu klientom zorientovať sa na trhu práce 

-           Vybaviť doklady

-          Vybaviť poistenie

-          Nájsť a udržať si prácu

 

Pomoc v rámci tohto projektu je zameraná na tzv. neaktívnych ľudí. Jedná sa o ľudí, ktorí nie sú evidovaní na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, zároveň ale neštudujú, nepracujú, v niektorých prípadoch nie sú motivovaní hľadať si prácu. Sú to veľakrát ľudia v ťažkej finančnej alebo osobnej situácií. Keďže o nich nie sú vedené evidencie ani štatistiky, je zložitejšie nastaviť s nimi komunikáciu a nasmerovať k nim pomoc.

Častokrát sú to aj mladí ľudia, ktorí upadnú do chudoby a nevedia ako z nej vod. Pre tieto prípady je tu aj projekt Housingu, kde dostanú možnosť dostať výhodné ubytovanie, pomoc nájsť si prácu a odraziť sa od dna.

Viac o projekte sa dozviete v nasledovnom videu: 

 https://youtu.be/GgLEFW8qQDc 

Podrobnejšie informácie k výzve Krok za krokom nájdete na stránke 

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/krok-za-krokom/

Viac informácií k implementácií projektu nájdete na stránke:

 https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/implementacia-krok-za-krokom/

 

Pozrite si ďalšie diely z nášho seriálu Dokážeme pomôcť: 

Dokážeme pomôcť zamestnávateľom

Dokážeme pomôcť plniť si sny

Dokážeme pomôcť so vzťahmi

Dokážeme pomôcť každému a v akejkoľvek situácií

Dokážeme pomôcť vymaniť sa z dlhovej pasce

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.

Kalendár udalostí
    HORE