Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Je možné požiadať o NFP na podporu školenia v špecifickej oblasti upravenej zákonom pre iné podnikateľské subjekty?


Odpoveď:

Áno, je to možné, treba však sledovať Časový harmonogram výziev OP Ľudské zdroje na www.ludskezdroje.gov.sk a v prípade príslušnej výzvy podať žiadosť o NFP vrátane podania konkrétneho projektu.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE