Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom projektu z minulého roku "Práca a rodina", či bude daná výzva v tomto roku a kde by som našla informácie ohľadom žiadosti a potrebných dokumentov.


Odpoveď:

Dobrý deň,

v príprave sú dve výzvy na dopytovo orientované projekty so zameraním na rodinu a prácu. Predpokladaný termín ich vyhlásenia je prvý polrok 2017. Všetky informácie ako aj výzvy budú uverejnené na web sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Implementačnej agentúry MPSVR SR. Preto Vám dávame do pozornosti tieto webové sídla.

 

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE