Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Aký je život s nervovo svalovým ochorením?


Život s nervovosvalovým ochorením prináša každému postihnutému a jeho rodine veľa vážnych problémov a výrazne zasahuje do jej fungovania. Napriek pokroku v medicíne neexistuje liek, ktorým by bolo možné svalovú dystrofiu a iné NSO vyliečiť. Kvalitnou starostlivosťou a pravidelnou rehabilitáciou je však možné zhoršovanie ochorenia spomaliť, predchádzať vzniku zdravotných komplikácii a zvýšiť komfort života ľudí so svalovou dystrofiou. Nervovosvalové ochorenia postihujú dospelých aj deti v ranom období, ženy aj mužov, a to bez rozdielu veku. Odhaduje sa, že na Slovensku žije spolu 5 000 ľudí s nejakou formou nervovosvalového ochorenia.

Ľudia s takýmto ochorením majú mnohokrát okrem zdravotných problémov aj problémy so zaradením sa do bežného života tak, aby neboli neboli na obtiaž rodine a blízkym. Ľudia so svalovou dystrofiou či iným nervovosvalovým ochorením musia v živote čeliť mnohým prekážkam, ktoré ľudia bez postihnutia vôbec nemusia riešiť. Napriek tomu, alebo práve preto majú silnú vôľu a nesmiernu chuť žiť naplno a plnohodnotne aj s obmedzeniami. 

Organizácia muskulárnych dystrofikov združuje ľudí s týmto ochorením a napomáha ich zaradeniu sa do spoločnosti a za pomoci Agentúry osobnej asistencie si ľudia so svalovou dystrofiou či iným nervovosvalovým ochorením vedia nájsť osobného asistenta. Viac o osobnej asistencii sa dozviete v našej reportáži.

 

 

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o organizácii OMD prejdite na ich stránku:

http://www.omdvsr.sk/

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

Kalendár udalostí
    HORE