Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Študenti so skúsenosťami zamestnanca.

Nastavenie vyučovacieho procesu na odborných školách s prepojením so zamestnávateľmi umožňuje študentom získať už počas strednej školy vedomosti a prax, ktorú vedia okamžite v práci využiť. Preskočia prvý tzv."hluchý " polrok počas zácviku v novej práci a sú už na pracovisku zorientovaný . Zamestnávateľ pri blízkej spolupráci so školou tak získa dobrých pracovníkov o ktorých pracovných schopnostiach a povahe mal možnosť sa presvedčiť  už počas ich štúdia. Má možnosť vybrať si naozaj šikovných budúcich pracovníkov, bez zdĺhavého a veľakrát márneho zacvičovania. Odborné školy tak získajú partnera na spoluprácu pri odbornej výučbe so žiakmi bez toho, aby na vlastné náklady museli zháňať stroje, či technológiu pre výučbu. Namiesto teórie a simulácie študenti získavajú skúsenosti s reálnym pracoviskom. Obojstranná spolupráca a obojstranné výhody. Čo viac sa dá pri takomto spojení želať? Predsa šikovných absolventov s praktickými skúsenosťami, ktorí vedia nielen dobre pracovať vo svojom obore, ale ich práca naozaj baví. Pretože to si overili už počas štúdia. 

Zapojenie sa ako zamestnávateľ do spolupráce s odbornými školami, úradmi práce, čerpanie eurofondov na zamestnávanie, či zveľadenie firmy.

Aké sú výhody a nevýhody z pohľadu zamestnávateľa pri takejto spolupráci? V spoločnosti EURIS spol.s.r.o. v Rožňave vám túto problematiku opíšu bližšie.

 

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o spoločnosti EURIS spol. s.r.o. nájdete ich na stránke:

https://www.euris.sk/

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

Kalendár udalostí
    HORE