Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Miesto, kde sa nájde pomoc pre každého.

Sú ľudia, ktorí o svoj domov prišli, alebo sa už narodili do situácie, kde nemali strechu nad hlavou. Občianske združenie Vagus v Bratislave sa zaoberá práve ľudmi v takejto ťažkej životnej situácii  a podáva im pomocnú ruku.  Poskytuje teplé jedlo, čisté oblečenie, miesta pre hygienu a zdravotnú starostlivosť tým, ktorí si to sami zabezpečiť nedokážu.

Poskytovanie starostlivosti,terénna sociálna práca a poradenstvo ľuďom bez domova v takej miere, aby sa ľudia postupnými krokmi vedeli postaviť na vlastné nohy a začať odznova. Nie každému sa to podarí, ale OZ Vagus nestráca svoju víziu.

OZ Vagus vzniklo v roku 2011, založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo.

Členovia OZ Vagus popri rozvíjaní samotného združenia pracovali v projekte Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, ktorý bol v tej dobe realizovaný OZ Proti Prúdu. Koncom roka 2011 oznámilo OZ Proti Prúdu ukončenie projektu Streetwork z finančných dôvodov. OZ Vagus sa aj s celým pôvodným tímom projektu Streetwork rozhodlo zachrániť dôležitý projekt, ktorý je jedinečný v rámci celého Slovenska. Počas pár mesiacov získali noví členovia tímu nové priestory, služobné vozidlo, technické vybavenie a projekt Streetwork do dnešného dňa pokračuje pod vedením OZ Vagus.

Celá organizácia aj za pomoci operačného pogramu Ľudské zdroje sa snaží, aby postupnými krokmi eliminovali bezdomovectvo.

 Akým spôsobom fungujú a čo robia sa už viac dozviete v reportáži priamo s programovou riaditeľkou OZ Vagus.

 

 

 K činnosti OZ Vagus viete prispieť aj vy. Darovať oblečenie či topánky, ktoré už nenosíte, alebo prispieť dobrovoľníctvom a inou pomocou. Ak máte záujem sa o organizácii dozvedieť viac nájdete ju na stránke https://www.vagus.sk/

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

Kalendár udalostí
    HORE