Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Spoločnými silami ide všetko. Komunitné centrum Šobov.

Aj takto by sa dala opísať práca komunitného centra v lokalite Šobov v Banskej Štiavnici, kde žije početná rómska komunita. 

Úspech tohto projektu je, že si obyvatelia si začali  svojpomocne a spoločnými silami riešiť problémy. Vďaka vzájomnej komunikácii obyvateľov komunity v Šobove, pomoci komunitnej rady, komunitného centra a obce sa spoločnými silami podarilo zlepšiť bývanie obyvateľov rómskej komunity v Šobove. Občania sa priamo podieľali na zveľaďovaní svojho obydlia a okolia a tak dokázali, že sa to dá. Spoločnými silami z každej strany sa podarilo obyvateľom v komunite zlepšiť život a veríme, že sa pri tom naučili a získali skúsenosti, ktoré dokážu aplikovať aj v budúcnosti a zveľadené bývanie si budú  aj udržiavať.

    

 

Cieľom pri práci so zraniteľnými rómskymi komunitami by nemalo byť len pomáhať im, ale aj posilniť ich postavenie. Spojiť ich, dať im pocit, že sú potrební a sú ľuďmi. Budovať dôveru a vzťahy v komunite aj mimo nej. Dať všetkým pocit, že na každom človeku záleží. To sa dá dosiahnuť len prostredníctvom viacerých prístupov a zároveň ich spájaním. Pretože len systematické a jedinečné riešenia šité na mieru môžu byť účinné. V Šobove sa toto podarilo takýmto príjemným spôsobom.

 

Viac sa dozviete v reportáži v nasledujúcom linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=72Y-WDDTo9w

 

Kalendár udalostí
    HORE