Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Spokojnosť naokolo tvorí lepšiu spoločnosť

 

 Centrum sociálnych služieb Spokojnosť vykonáva komunitnú činnosť. Práca komunitných pracovníkov je veľakrát nedocenená. Ich pôsobenie v segregovanej oblasti rómskej komunity s 1500 obyvateľmi je niečo čo si vyžaduje veľa trpezlivosti. Práca s mládežou a celými rodinami si vyžaduje veľké úsilie. Každodenné učenie obyvateľov finančnej gramotnosti, jazyku, zodpovednosti v školskej dochádzke a pracovným návykom, nie je vždy jednoduché, ale aj takto sa snažia postupne eliminovať problematiku marginalizovaných rómskych komunít a zaradiť týchto ľudí do bežného života.

S čím sa stretávajú pracovníci komunitného centra a aké sú ich skúsenosti s operačným programom nám viac priblíži v nasledujúcej reportáži Monika Dessuet, riaditeľka CSS Spokojnosť v Partizánskom.

 

 

 

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

Kalendár udalostí
    HORE