Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Šivinet s.r.o. Príklad dobrej praxe z Veľkých Kapušian.

Príklad ako si firma vie pomôcť vďaka operačnému programu Ľudské zdroje na financovanie zamestnancov tak, aby vedeli zabezpečiť všetky svoje služby. Táto všestranná firma je toho dôkazom. Via sa dozviete vo videu.

https://www.youtube.com/watch?v=0nWHvPEWLoE&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=28&t=17s

Ďalšie príklady dobrej praxe nájdete tu:

https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax

 

Kalendár udalostí
    HORE