Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Centrá pre mladých SPACE

V Banskom kraji sa rozhodli vyskúšať model centra práce s mládežou, ktorý bude reagovať na potreby mladých. Ponúknuť im bezpečný priestor, kde nájdu pomoc. Miesto kam sa môžu prísť porozprávať a s pomocou pracovníkov neformálnym spôsobom nájsť cestu pre uplatnenie v spoločnosti. Nájsť si prácu, štúdium ktoré ich baví a podobne. Porozprávať sa o svojich starostiach v živote a nájsť tú pravú cestu pre seba.

Do týchto centier chodia mladí ľudia z rôznych vrstiev. Stredoškoláci, vysokoškoláci, mladí bez domova, sociálne slabší a mladí ľudia umiestnení v centrách pre deti s rodinami.

Ďalšie centrá nájdete v mestách Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen.

Keď mladí ľudia nájdu svoje silné a slabé stránky, vedia s čím pracovať a ako postupovať. V centrách nájdu koučov, kariérová poradkyňa alebo psychológ. V centrách sa poskytuje individuálne aj skupinové poradenstvo, ktoré je zamerané na mladých a ich témy.

Viac o aktivitách centier sa dozviete nižšie v linku:

https://www.youtube.com/watch?v=eHBcH3x...

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE