Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
VzdelávanieSociálne začlenenie

Ako môže ovplyvniť integrácia žiakov so zdravotným postihnutím v školách vyučovací proces?

Mnohí z vás sa už iste s pojmom integrácia žiakov stretli. Čo to je a aký to môže mať dopad na vaše deti v škole zistíte v článku.

V prvom rade si musíme položiť otázku čo je integrácia žiakov do škôl a ako to vyzerá v praxi . Integrácia žiakov je zaradenie zdravotne postihnutých žiakov do klasickej školy za pomoci úpravy vyučovacieho systému a špeciálnych pedagógov, tak aby sa vedeli začleniť aj oni  do výchovnovzdelávacieho systému a  socializovať medzi ostatných.

Aký dopad to ale má ale na ostatné deti? Sú tým ukrátené vo výučbe? Akým systémom sa dá pracovať s integrovaním žiakov? Čo treba na to aby integrácia reálne fungovala? Na tieto otázky nám odpovie priamo pani riaditeľka základnej školy Kľačany  v ktorej táto integrácia úspešne funguje.

Vďaka spolupráci pani riaditeľky, pedagógov a rodičov vieme túto školu uviesť ako krásny príklad  školy, kde integrácia naozaj funguje. Základná škola s materskou školou Kľačany je plnoorganizovaná  škola vidieckeho typu. Každoročne ju navštevuje v priemere 110 žiakov z obce Kľačany a druhej spádovej obce Sasinkovo. 

 

„V živote si treba dávať vysoké ciele.“ S takýmto krédom sa stretnete u pani riaditeľky . Nezáleží na tom, či svoj ciel dosiahnete ako to, že na ňom pracujete a keď sa Vám podarí aspoň polovica z toho je to úspech.

 

Keď sme navštívili túto školu boli sme milo prekvapení. Škola plná motivačných násteniek, vysmiatych žiakov a milých učiteľov. Táto škola je niečím výnimočná. Okrem zdravých detí školu navštevujú aj deti so zdravotným postihnutím. A čo ju robí ešte výnimočnejšou? Deti medzi sebou nerobia rozdiely. Zdravé deti pomáhajú tým, ktoré potrebujú pomôcť napríklad zaviazať  šnúrky na topánkach, aby sa spoločne mohli ísť hrať na ihrisko.

Väčšinou z každej strany počujeme ako majú v školách problémy so správaním a rozdiely medzi sebou nájdu už pri oblečení nie to ešte vizuálne. Iste si všetci zo školy pamätáme rôzne obdarovania prezívok ako: „ tučibomba, okuliarnik, vyžla, veľké uši, krivé nohy, chudý, tenký, strapatý a množstvo iných. V tejto škole je to iné. Deti sa učia byť jeden k druhému tolerantní a neposmievať sa z nedostatkov, či chorôb iných. Pomáhajú si navzájom. To sa u detí na ZŠ málokedy vidí.

Počas výučby sa v niektorých prípadoch musia deti oddeliť, aby sa učivo darilo pochopiť deťom, ktoré nemajú také zdatnosti a podobne. Nerobia medzi sebou rozdiely. Pani riaditeľka spolu s rodičmi a učiteľmi  ich spoločne vedú k tomu, aby pochopili, že deti s postihnutím sú tiež deti a to, že píšu písomku inde alebo majú na ňu viac času ako ostatné deti nie je výhoda, ale len prispôsobenie podmienok k tomu, aby učivo zvládli aj oni. A predstavte si, ono to funguje. Stačí trochu tolerancie, správne nastavenie systému spolupráca školy a rodičov a dá sa všetko docieliť.

Pani riaditeľka spolu so špeciálnou pedagogičkou  nám vo videách zodpovedia s čím všetkým  sa zaoberali a ako dosiahli takýto krásny príklad spolupatričnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=7mWU932Bzf8&index=4&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&t=22s

 

Aké má skúsenosti pani riaditeľka s Európskym sociálnym fondom?

 

https://youtu.be/lsV9MQkj9nQ

Čo vraví pani riaditeľka na legislatívu.

 

https://youtu.be/l2L5zg4EmMI

 

Pohľad špeciálnej pedagogičky na spôsob výučby v základnej škole s integráciou.

 https://youtu.be/Co9GS5q-pmA

 

Viac o tejto škole sa dozviete na web stránke 

https://zs-s-ms-klacany.edupage.org/

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

Kalendár udalostí
    HORE