Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ešte krajšie najkrajšie chvíľe s Okrasa

Výrobné družstvo OKRASA bolo založené v roku 1954 a špecializuje sa výhradne na tradičnú výrobu sklených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia strojov, čo zaručuje originalitu každého výrobku.


Dizajnérky každoročne vytvárajú módne kolekcie vianočných ozdôb na nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vychádzajú z aktuálnych módnych trendov a vzorov. Každý rok prezentujeme zákazníkom ucelený sortiment noviniek. Je samozrejmosťou, že na prianie zákazníka sa tento sortiment upravuje a dopĺňa tak, aby v ňom každý klient našiel to, čo presne vyhovuje jeho individuálnym požiadavkám. V ponuke máme široký sortiment sklených ozdôb, ktorý počas existencie výrobného družstva prekročil viac ako 12 000 rôznych vzorov.

Niekoľko tisíc vzorov je prezentovaných celoročne vo vzorkovej sieni v hlavnej budove firmy, ktorá je sprístupnená všetkým zákazníkom.

Okrasa, výrobné družstvo, Čadca je dlhoročným výrobcom maľovaných vianočných ozdôb zo skla na Slovensku, ktoré sa vyrábajú výlučne ručne. Sú známe ďaleko za hranicami a môžu sa bezpochyby pýšiť nálepkou „originálne slovenské výrobky“.

vianočné ozdoby

Vianočné ozdoby zo skla si zachovávajú starú tradíciu výroby, na druhej strane sa však musia prispôsobovať novým trendom a želaniam zákazníkov. Na vývoji a návrhoch ozdôb pracujú pracovníčky celý rok, hrajú sa s každým detailom. Práve od týchto drobností závisí úspešný predaj. V porovnaní s rokom 1954, keď družstvo vzniklo, je dnes zákazník omnoho náročnejší. Kým naši starí rodičia mali radi pestrosť, súčasným trendom je výber jednej farby ozdoby stromčekov. Počas rokov existencie družstva sa vyrobili milióny kusov ozdôb a na tejto výrobe sa podieľajú aj osoby so zdravotným postihnutím.

Do roku 1998 sme boli družstvom invalidov a zamestnávali sme 70 % osôb so zdravotným postihnutím. Z toho vyplývali tiež sociálne a ekonomické úľavy. Prijatím nových zákonov sme stratili charakter družstva invalidov, ale aj naďalej sme zamestnávali tieto osoby.

Z uvedeného dôvodu sme vytvorili 4 chránené dielne, a to maľovanie vianočných ozdôb, balenie vianočných ozdôb, fúkanie vianočných ozdôb a informátorov, kde zamestnávame t. č. 11 osôb so zdravotným postihnutím.

Na základe zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 60 – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska žiadame každý štvrťrok príspevok, ktorý je financovaný zo ŠR a zo zdrojov ESF v zmysle schémy de minimis na podporu zamestnanosti.

Tieto príspevky nám aspoň čiastočne kompenzujú zvýšené výdavky pri zamestnávaní pracovníkov so zdravotným postihom.

Pretože výroba vianočných ozdôb je veľmi špecifická a zaučovanie nových pracovníkov si vyžaduje zvýšené náklady, pristúpili sme k prijímaniu pracovníkov využívaním projektov z úradu práce. Tento spôsob je výhodný aj pre naše družstvo a tiež znižujeme nezamestnanosť v regióne.

V roku 2016 sme využili 3 projekty z úradu práce na základe zákona o zamestnanosti 5/2004 Z. z.:

Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie § 50 – zamestnali sme 2 pracovníčky;
Úspešne na trhu práce § 51a) – zamestnali sme 1 pracovníčku;
Cesta z kruhu nezamestnaných § 54 – zamestnali sme 2 pracovníčky.
Pri týchto projektoch sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zaučovanie a kompenzáciu neplnenia výkonových noriem v prvom roku z dôvodu náročnosti výroby.

Všetkých pracovníkov zamestnávame aj po uplynutí sledovaného obdobia a tieto pracovníčky už pracujú v družstve na neurčitý čas.

V roku 2017 sme požiadali o finančné prostriedky na základe projektu „Šanca pre mladých“, paragraf 54 ods. 1 písm. a) zákona o zamestnanosti, na základe ktorého sme prijali 1 pracovníčku do administratívy.

Ako v predošlých prípadoch po uplynutí sledovaného obdobia a povinnosti zamestnávať prijatých pracovníkov počítame so zamestnávaním tejto pracovníčky na neurčitý čas.

Hoci práce spojené so zamestnávaním pracovníkov na základe projektov z úradu práce sú niekedy veľmi náročné a vyžadujú veľa dokladovania, v konečnom dôsledku je to pomoc pre malých zamestnávateľov, akým je naše družstvo.

Každoročne sa vo svete predajú milióny krehkých sklených gúľ a ozdôb. Naše družstvo sa od svojho založenia špecializuje výhradne na tradičnú ručnú výrobu. Preto sme radi, že patríme k výrobcom tejto krehkej krásy a využitím projektov z úradu práce zamestnávame zdravotne postihnutých aj mladých ľudí, ktorým krása a náročnosť výroby učarila a zachovajú povedomie krásnej výroby; jej produkty rozžiaria oči v najkrajší sviatok roku – na Vianoce.

Sme radi, že aj pomocou Operačného programu Ľudské zdroje takýto krásny projekt pokračuje. Prajeme veľa krásnych rokov výroby.

 Záznam z výroby môžete vidieť aj v tomto videu.

 https://www.youtube.com/watch?list=UUIwWXv4ZQajwBU3UE10q6zA&v=s-4O9l0AiqY

Kalendár udalostí
    HORE