Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Aj staroba vie byť krásna.

Iste sa každý z nás už niekedy zamyslel nad svojou budúcnosťou. Tí čo majú deti si kladú otázku, čo s nimi na staré kolená bude? Čo sa stane, keď  ubudne zo sily a samostatne fungovať už nebudú môcť? Kto sa o nich postará? Samozrejme deti. Ale nikto predsa nechce byť na obtiaž. Tiež opatrovanie je časovo náročné a ak deti chodia do práce a majú svoje rodiny, nie vždy to človek zvládne. Čo potom?

Boli sme navštíviť Centrum sociálnych služieb v Partizánskom ako jeden z projektov z Operačného programu, ktorý čerpá príspevky. Uvideli sme na naše prekvapenie usmievavé tváre starčekov o ktorých bolo krásne postarané a nie len to.Spolu s opatrovateľkami tu všetci fungujú ako jedna veľká rodina.

Klienti centra sociálnych služieb boli spokojní, usmievaví. Tí čo sa chceli zapojiť do aktivít, tí sa zapojili, tí čo chceli oddychovať, oddychovali.Zdravotnú starostlivosť majú na dosah ruky, tiež rôzne cvičenia, aby staré kĺby a svaly ešte čo to zvládli. Niektorí mali predtým záhradky, tak pomáhajú so záhradkou vo dvore a tak si spríjemňujú svoj pobyt. Vytvorili sa medzi nimi rôzne priateľstvá, kde si medzi sebou vymieňajú novinky o svojich vnúčatách, pravnúčatách a podobne. Chodia spolu do cukrárne, či vymetať obchody.  Viac o tomto centre a živote v ňom sa dozviete v našej reportáži 

link na video nájdete tu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4kPrARLCJ6Q&t=192s

 Ak sa chcete o CSS Partizánskom dozvedieť viac nájdete ho na webstránke: http://www.csspartizanske.sk/

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

Kalendár udalostí
    HORE