Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Ako vyzerá moderná škola do ktorej sa deti tešia? 

 Videli ste už školu, v ktorej sa namiesto učenia poučiek a bifľovania viet z kníh od slova do slova, decká prichádzajú na problematiku učiva vedecky a ešte k tomu aj zábavnou formou?

 vyucovanie

Namiesto učenia sa naspamäť bez pochopenia učiva si predstavujú na vyučovaní látku a učivo formou, z pozície vedcov a simulujú problematiku tak, aby študent nad učivom musel aj premýšlať, prísť na proces a logicky vyvodiť príčinu a následok. Nové moderné pomôcky, prístup učiteľov a neustále zveľaďovanie učiva tak , aby to čo najefektívnejšou formou dokázali študentom vtesnať do hlavy. To nie je jednoduchá výzva pre mnohé školy a pedagógov, ale IT Akadémia a jej prístup sa dali na túto cestu. Moderný prístup moderných škôl. Tak by sme mohli opísať tento nový smer IT Akadémie v ktorej je už teraz zapojených niekoľko stoviek škôl z celého Slovenska. Pedagógovia spoločne komunikujú, zdieľajú metodiku, ktorú spoločne konzultujú a tým aj vylepšujú. Tak vzniká nový model školstva. Profesori, pedagógovia, učitelia spojili svoje hlavy a sily dokopy a aj za pomoci Operačného programu Ľudské zdroje inovujú školský systém tak, aby našu budúcnosť mali pevne v rukách vzdelaní ľudia. Dobrá správa je, že so tohto projektu sa môže zapojiť každá škola.

Viac si uvidíte v našej reportáži:

 

A čo robiť cez prázdniny? Študenti sú predsa zabažaný po vedomostiach. 

Okrem systematizácie učiva v školách IT Akadémia spolu s IT Asociáciou Slovenska poskytuje  študentom prahnúcim po vzdelaní aj IT tábory, kde lektori a študenti posúvaju svoje vedomosti mladším študentom a spoločne sa učia navzájom formou hier, pokusov a výskumov. 

Viac už Vám povedia oni sami:

 

 

Škola je zároveň aj naším príkladom.

 

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

 

Kalendár udalostí
    HORE