Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhajú tam, kde je to potrebné - Terénna sociálna práca v obci Vrbnica

Ľudia sa počas života dostanú, či už vlastným pričinením, alebo zhodou okolností do situácii, ktoré majú za následok vytlačenie na okraj spoločnosti. Smrť, drogy, alkohol, nedostatok financii, ale aj veľa ďalšieho, môže byť dôvodom, že sa jednotlivec, alebo rodina dostanú do situácie s ktorou si jednoducho nevedia rady. Problémy sú rôzne a je ich veľa. Preto sa v obci Vrbnica vytvorila terénna sociálna práca, ktorej účel je takýmto ľuďom pomáhať. Nasmerovať ich na správnu cestu životom.

Toto všetko sa deje v teréne, čiže v prirodzenom prostredí klientov, ale aj v ich kancelárii, či v obchode, alebo na pošte pri náhodnom stretnutí. Všetko okolo ich práce sa jednoducho prispôsobuje klientovi, pomáha sa toľko, koľko je potrebné, tak, ako je potrebné a  tam, kde ľudia pomoc potrebujú.

Túto neľahkú úlohu na seba prevzali pracovníčky Martina a Mária, ktoré nám o ich práci bližšie povedali vo videu.

 

video nájdete aj na našom youtube kanály reportáže Dobrá prax:

 https://www.youtube.com/watch?v=uqbY5TW_MAo&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=26&t=51s

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

Terénna sociálna práca sa v obci Vrbnica začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte "Terénna sociálna práca v obciach I" realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Viac o TSS Vrbnica sa dozviete na ich stránkach:

 http://www.obecvrbnica.sk/index.php/uradna-tabula/projekty.html

 

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Kalendár udalostí
    HORE