Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" v obci Komoča

Pán Imrich Lukáč, starosta obce Komoča v okrese Nové Zámky zapojil obec do projektu Pracuj, zmeň svoj život a vďaka tomu sa obci podarilo zamestnať  pána, ktorý má na starosti údržbu a opravy v obci. Možno to neznie ako veľký projek, ale aj tak sme radi, že sa aj takýmito projektami dokáže pomôcť niekomu zmeniť život. A z dlhodobo nezamestnaného človeka je potrebný a šikovný zamestnanec, ktorému je obec vďačná za údržbu.

Viac vo videu povie pán starosta.

 Viac reportáží z našich projektov nájdete tu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Kalendár udalostí
    HORE