Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Hľadáme príklady dobrej praxe vo vašom okolí. 

Pošlite nám príklad úspešného čerpania eurofondov vo vašom okolí z Operačného programu Ľudské zdroje

Opis príkladu, mesto v ktorom sa nachádza a Vaše kontaktné údaje ( meno, adresu, email alebo telefónne číslo )zašlite na esf@employment.gov.sk a my Vám zašleme obratom hodnotný darček a daný projekt oslovíme na natočenie reportáže.

Kalendár udalostí
    HORE