Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Spoločnými silami vylepšujú život v obci.

 Keď vidíte po vašom snažení a práci výsledky. Rožkovany sú dôkazom, že aj malými krokmi sa dá prísť k zlepšeniu. Či už aktivizáciou pracovníkov cez Úrad práce alebo prácou s komunitou tak, aby sa ľudia dokázali odraziť k ceste k lepšej budúcnosti. Pani starostka spolu s pracovníkmi úradov a terénnymi sociálnymi pracovníkmi takto napomáha životu v obci a zlepšeniu jeho úrovne.

Pozrite si viac v našej reportáži.

 

 alebo na linku tu:

https://www.youtube.com/watch?v=40qdlbd6hxs&t=12s

 

rozkovany.00_00_47_21.Still004

 

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

Kalendár udalostí
    HORE