Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Sinaj - komunitné centrum pre rodinu

Zriaďovateľom Komunitného centra Sinaj je občianske združenie Viac – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2011. Osobitne pomáha mladým ľudom v nepriaznivej životnej situácií, v sociálnej a hmotnej núdzi a v ohrození. Samotné KC Sinaj vzniklo v septembri 2016 a to vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Komunitnom centre pomáhajú rodinám v núdzi, mladým rodinám a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktiež seniorom. Prostredníctvom národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni , do ktorého sa OZ Viac zapojilo, bolo umožnené vytvoriť  v Komunitnom centre 3 pracovné miesta a odborne podporiť riešenie problémov v rámci komunity. 

O konkrétnych službách Komunitného centra sa dozviete v nasledovnom videu:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=n6nKttPE0Hk

 

 

 Viac reportáží z našich projektov nájdete tu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K

 

Viac informácií nájdete aj na nasledujúcich stránkach:

 https://www.facebook.com/KomunitnecentrumSinaj/

www.doverujme.si

www.ozviac.sk

https://ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/budovanie-odbornch-kapact-na-komunitnej-rovni.html?csrt=600726934168303724

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE