Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Terénna opatrovateľská služba v obci Hromoš

Obec Hromoš sa zapojila do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR. Cieľom tohto projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

Obec Hromoš (Prešovský kraj) patrí práve k tým malým obciam, ktoré si nemôžu dovoliť z vlastného rozpočtu zabezpečiť plnohodnotné opatrovanie seniorov. Práve vďaka spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR od začiatku roka 2021 v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, mohli vytvoriť dve pracovné miesta a zamestnať opatrovateľky.

O tom, ako sú s projektom spokojní, porozpráva starosta obce pán Maroš Kočiš v nasledovnom videu:

 

 Viac reportáží z našich projektov nájdete tu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K

Ďalšie info:

https://www.nptos.gov.sk/

www.hromos.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Kalendár udalostí
    HORE