Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Postaviť sa na vlastné nohy a nájsť si prácu vie byť náročné. Vieme podať pomocnú ruku. #FUTURA 2040

Ak sú ľudia bez zamestnania, sú bez príjmu, narastajú im dlhy a dostávajú sa do dlhovej pasce. Problémy sa hromadia vo všetkých oblastiach. Rodinné vzťahy sa komplikujú a nie raz je to pre človeka tak náročné, že stráca motiváciu, sebahodnotu a postupne aj chuť ďalej bojovať so svojím osudom.

V tejto neľahkej životnej situácii sú tu združenia, ktoré vedia ako podať pomocnú ruku a vytiahnuť človeka z dlhov a životného trápenia tak, aby už sa táto jeho situácia nezopakovala.

„Naša práca spočíva vo vyhľadávaní a kontaktovaní takýchto osôb formou STREETWORK – čo je jednou z metód terénnej sociálnej práce. Čiže namiesto pasívneho modelu v inštitúciách, v ktorých zamestnanci očakávajú že ich takýto klient vyhľadá, my sme zvolili formu aktívneho a kontaktného spôsobu vyhľadávania klientov. Z našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti vieme, že naši klienti vo veľkej väčšine sami pomoc nevyhľadávajú. Dôvodov, prečo nekontaktujú inštitucionálnu pomoc je viacero. Napríklad, nevedia, že služba existuje, nemôžu pomoc vyhľadať pretože služba nie je v blízkom okolí,  nemajú dôveru v inštitúcie alebo s nimi majú zlú skúsenosť,  sú znevýhodnení v prístupe k pomoci – nemajú komunikačné schopnosti, nie sú mobilní“,  vysvetľuje predseda združenia Dávid Bodnár.

#FUTURA 2040 je združenie, ktoré pomáha ľuďom opätovne sa zaradiť do pracovného procesu, tak aby prácu zvládli a tak zlepšili kvalitu ich života. 

Pani Marta posiela žiadosti na práce a pomáha ľudí pripraviť do pracovného života a pomáhajú sa klientom zamestnať.Odborný poradcovia sa stretávajú s klientami ktorí žijú v krízových centrách, azylových domoch, slobodnými mamičkami, dlhodobo chorými klientami či ľudmi bez domova a z osád. Pracovníci nielen pomáhajú ľuďom nájsť si prácu, ale aj firmám nájsť ochotných zamestnancov, za ktorých sa pracovníci Futury dokážu zaručiť.

Hlavným cieľom občianskeho združenia #futura2040 je zvýšiť adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť hlavne západoslovenského regiónu pri neustálom zvyšovaní kvality života obyvateľov tohto regiónu a pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.

Je dôležité akceptovať sociálno-kultúrnu odlišnosť a zvoliť aj netradičné spôsoby práce. Práca s každým klientom je špecifická a zahŕňa množstvo krokov v hľadaní riešení jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

 

Naším cieľom je ľuďom POMÔCŤ. Nájsť im vhodné zamestnanie a nasmerovať ich ku kvalitnejšiemu životu prostredníctvom aktivizácie k riešeniu ich problémov. Aby získali dlhodobo pracovné návyky, mohli sa naučiť finančnej gramotnosti a tým pádom vedeli efektívnejšie investovať do stabilnejšieho spôsobu života (napr. zabezpečenie bývania, nákladov na vzdelávanie  a živobytia).

O tom ako pracujú v združení #FUTURA 2040 sa dozviete viac v našej reportáži v priloženom linku.

https://youtu.be/mwYFRxymdU4

 

Kalendár udalostí
    HORE