Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Komunitné centrum Svätý Anton

V obci Svätý Anton sa rozhodli založiť komunitné centrum. Toto centrum slúži pre všetkých obyvateľov obce. Či už sú to mamičky s deťmi, seniori, či mladí ľudia.

Venujú sa individuálnemu poradenstvu pre všetky vekové skupiny.

Centrum sa venuje občanom vytváraním rôznych aktivít pre občanov a rómsku osadu. Upratovanie okolia, rôzne výlety, preventívne zdravotné aktivity, záujmové kurzy a iné.

Toto centrum je v obci zatiaľ krátko, no už teraz je u občanov veľmi obľúbené. Dúfame, že ich popularita a nadšenie pre prácu bude stúpať aj naďalej.

Ak by ste chceli vedieť viac, dozviete sa v nasledujúcom linku:

 https://www.youtube.com/watch?v=K7VCov4t1go

 

Kalendár udalostí
    HORE