Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Čo ďalej so šikovnými pracovníkmi Hornonitrianskych baní?

 

V spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hornonitrianskych baní Prievidza a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ako reakcia na plánované ukončenie ťažby hnedého uhlia a ukončenie banskej činnosti v regióne hornej Nitry.

Prečo vlastne takýto projekt? Ľudia ktorí celý život pracovali v baniach po ukončení ich práce nemali jednoduché opäť sa zorientovať v procese hľadaní si práce, rekvalifikácie. 13 tútori sprevádzajú účastníkov projektu celým adaptačným procesom, ktorý trvá maximálne 6 mesiacov. Od začiatku sa tútor stará a vysvetľuje ako to na trhu práce funguje, ako si písať životopis, motivačný list a vyrovnať sa so stratou práce a zmenou povolania. Tútori pomáhajú lepšie zvládnuť tieto procesy a zorientovať sa v nich.

Je to vytvorenie záchrannej siete a konkrétnych záchytných centier pre baníkov, ktorí sú častokrát živitelia rodín. V Hornonitrianskom regióne ich je vyše 330. Ľudia potrebujú pri takejto veľkej životnej zmene podporu. Naštartovanie zmeny profesie a myslenia je proces nie len vedomostný ale aj psychický. Niekedy sú to beznádejné situácie z ktorých sami by nevedeli ako vyjsť. Vďaka tomuto projektu sa šikovní baníci vedia uplatniť aj mimo baní.

 

O tom ako im to ide a ich názor na tento projekt sa dozviete v linku tu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSLulaIAWfU&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=32

 

 

Kalendár udalostí
    HORE