Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Aj malé kroky robia lepšiu budúcnosť.

Obec sačurov je miesto, kde tak ako viacero okrajových dediniek majú problém s rozsiahlou rómskou osadou s približne 700 obyvateľmi, ktorí sú na nízkej sociálnej úrovni a gramotnosti. No namiesto toho, aby sa obec len sťažovala a prihliadala na situáciu. Starosta obce spolu s pracovníkmi sa chytili a menia veci k lepšiemu. V tejto obci zriadili komunitné centrum.

Prišli na to, že táto situácia sa nedá riešiť zásadovými krokmi, ale postupnými malými krokmi, pri ktorých pracujú s rodinami a deťmi. Učia ich základným hygienickým návykom a reči. Neskôr dôležitosť školskej dochádzky a pracovné návyky.  Popri tom obec využíva aj ďalšie možnosti čerpania príspevkov na obnovy budov, kultúrnych pamiatok, rekonšetrukcie obce a podobne. Takýmto spôsobom zveľaďujú svoje okolie a prispievajú tak k zlepšeniu života v obci.

Viac už sa dozviete z našej reportáže.

https://www.youtube.com/watch?v=hMytAVMqag0

 

Sacurov-ll.00_00_16_12.Still002

Sacurov-ll.00_00_27_19.Still003

 

 

Sacurov-ll.00_06_45_22.Still011

Sacurov-ll.00_07_51_10.Still012

Sacurov-ll.00_09_02_05.Still013

 

 

 V rámci dobrej praxe s národnými projektami máme veľa krásnych príbehov, ktoré pracujú s poberateľmi z celého Slovenska. Či už sú to priami poberatelia, alebo organizácie a firmy, ktoré prostredníctvom týchto projektov pomáhajú ďalej rozvíjať našu spoločnosť. 

Sledujte ďalšie príbehy na stránke https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax#str-1

 

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE