Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Keď nezamestnaná mamička pomáha seniorom

Takmer každá obec zápasí s  rôznymi obmedzeniami vo svojich rozpočtoch. Malé obce však majú ťažšiu pozíciu aj pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Obec Miklušovce leží 30 km od mesta Prešov a má 300 obyvateľov. Na to, aby mohli seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom pomôcť, využili možnosť zapojiť sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Cieľom tohto projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov ale aj zvyšovanie profesionality tým, že sa zabezpečí vzdelávanie a supervízia podporených opatrovateliek.

O tom, akým spôsobom projekt funguje v obci Miklušovce, rozpráva starostka obce pani Mária Čuchtová:

 

 Viac reportáží z našich projektov nájdete tu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K

 

https://nptos.gov.sk/

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Kalendár udalostí
    HORE