Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vždy je šanca na návrat.

 Každý môže v živote urobiť chybu. Niektoré chyby sú ale ťažšie. Dôležité je, aby sme sa z chýb poučili a šli ďalej. Čo ale s ľuďmi, ktorí svoje chyby oľutovali, odpykali si trest za chybu a chcú sa vrátiť naspäť do života? Nie vždy je to jednoduché. O to viac to je náročnejšie, keď musíte začať od nuly. Mnohokrát bez rodiny, priateľov a známych, ktorí by vás podržali a vysvetlili vám ako to teraz funguje.Doba je rýchla a stačí ak človek vypadne na rok, dva z procesu a  pravidlá, či technológie sa úplne zmenia. 

Čo potom? Ako začať, keď sa nemáte o čo oprieť? Na koho sa obrátiť, aby ste neskĺzli opäť do starých koľají, pretože len v ých sa viete ako tak orientovať?

Projekt Šanca na návrat je tu práve pre to. Pomáha ľuďom po väzbe zorientovať sa na trhu práce, začať nový život aby sa už nevrátili ku starých choníčkom a našli novú šancu na lepší život bez opakovania starých chýb. aby naozaj dostali druhú šancu na návrat do života a spoločnosti.

 

 Viac o projekte Šanca na návrat sa dozviete v našej reportáži https://youtu.be/IcCGJlBsnPI

 

Kalendár udalostí
    HORE