Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Job Expo – najväčší veľtrh práce 2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo už 6. ročník veľtrhu práce – Job Expo 2016 v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016. Toto podujatie sa uskutočnilo v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Na najväčšom veľtrhu práce v SR mali vystavovatelia možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si budúcich zamestnancov priamo, prípadne nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

V niekoľkých výstavných pavilónoch prezentovali svoje podnikanie zamestnávatelia, personálne agentúry, spoločnosti prezentujúce spolu s odbornými školami duálne vzdelávanie. Spolu s ostatnými vystavovateľmi sme svojou troškou do mlyna prispeli aj my.

Stánok operačného programu Ľudské zdroje bol situovaný priamo vedľa stánku hlavného organizátora pracovného veľtrhu. Mnohí návštevníci sa zastavili iba zo zvedavosti, ich zámerom bolo skôr nájsť zaujímavú prácu, ale navštívili nás aj záujemcovia o informácie o operačnom programe – s konkrétnym návrhom, otázkou či pripomienkou. Zástupcovia sekcie fondov EÚ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR odpovedali, vysvetľovali, objasňovali. Aj vďaka ich úsiliu sme získali mnoho nových podnetov, vyplnených dotazníkov, nových skúseností a kontaktov.

Okrem návštevníkov veľtrhu navštívil našu expozíciu aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter spolu s generálnym riaditeľom UPSVR SR Mariánom Valentovičom a s predstaviteľmi zamestnávateľských organizácií a mesta Nitry.Kalendár udalostí
    HORE