Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

OP Ľudské zdroje na festivale Pohoda 2016

V dňoch 7.-9. júla 2016 na trenčianskom letisku opäť po roku zavládla pohoda. Na najväčšom hudobnom festivale nechýbalo ani zastúpenie operačného programu Ľudské zdroje. Svojimi aktivitami a oddychovou zónou sa stan OP ĽZ zaradil medzi obľúbené miesta.

Tím OP ĽZ bol v zložení zástupcov riadiaceho orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a sprostredkovateľských orgánov Implementačnej agentúry MPSVR SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR.

Informácie k OP ĽZ alebo ku konkrétnym projektom dostávali účastníci netradične – leták si poskladali do tvaru čiapky alebo lietadielka. Aktivity, ktoré boli pripravené pre účastníkov, mali cieľ spojiť ľudí. Snahou bolo predstaviť všetky oblasti, v ktorých OP Ľudské zdroje pomáhajú hlavne tým, ktorí to potrebujú najviac.

Účastníci festivalu si mohli zahrať živé „Človeče, nehnevaj sa“. Ručne vyrobené figúrky v nadrozmernej veľkosti mali v rukách samotní hráči.

 Človeče nehnevaj sa    človeče nehnevaj sa - HRA

Do kolektívneho maľovania mandál sa zapojilo spolu takmer 200 ľudí. Maľovali všetci: deti, mladí, starší, zamilované páriky. „Je úžasné, akí sú ľudia kreatívni a ako vedia krásne maľovať.“, vyjadrila sa Katarína, návštevníčka festivalu. Jedinečné plátna spojili ľudské zdroje a vytvorili umelecké diela, pričom každé má svoj príbeh. Chlapec s autizmom sústredne maľoval svojou obľúbenou zelenou farbou, mladé páry nechali na obrazoch kúsok zo svojej lásky, starší ľudia popustili uzdu svojej fantázie.

Maľujúce deti   POHODA  Mandala

Ľudia doslova stáli v rade, aby mali na tele ľudovú výšivku. Vyberali si zo širokej škály ľudových výšiviek zo svojho kraja alebo z inej národnostnej kultúry. Študentka Vysokej školy výtvarných umení Kvetoslava Bobáková im ju namaľovala hennou.

Ľudové výšivky hennou

Vystavené fotografie z terénu predstavili prácu s ľuďmi, ktorí to nemali v živote ľahké a potrebovali pomoc. Ich život sa zlepšil aj vďaka projektom spolufinancovaných z ESF (Európsky sociálny fond).

Výstava fotografií

Ukážky rezbárskeho a kováčskeho umenia s možnosťou vyskúšať rôzne techniky, či rómska veštica Valika – to boli ďalšie atraktívne súčasti stánku OP ĽZ. Viac info tu.

Kováč   Veštenie

„Remeslo má zlaté dno“ - úspešný vďaka odbornému vzdelávaniu. Svoje umenie nám ukázali študentky SOŠ – kaderníčka a vizážistka (líčenie a odborné poradenstvo v oblasti ošetrenia pleti).

VizážKalendár udalostí
    HORE