Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ľudské zdroje v pohode

Festival Pohoda 2016

Festival Pohoda nám vynikajúcim spôsobom umožňuje osloviť všetkých, ktorým chceme prezentovať posolstvo pomoci z fondov EÚ a z operačného programu Ľudské zdroje. Naše aktivity sme preto prispôsobili charakteru podujatia a snažili sme nájsť vhodnú formu, ako ukázať účastníkom, v ktorých oblastiach pomáhame tým, čo to potrebujú najviac: študentom, mladým ľuďom, nezamestnaným, mamičkám na materskej dovolenke, osobám so zdravotným postihnutím, rómskym komunitám. Aktivity v stane na festivale POHODA sú orientované na všetkých, ktorí sa chcú nielen dozvedieť viac informácií, ale aj sa zabaviť, oddýchnuť si, porozprávať sa.

Naše hlavné aktivity na festivale POHODA 2016

 ·      Živé „Človeče, nehnevaj sa“ – zábavná hra pre 4 alebo 8 osôb. Ručne vyrobených panáčikov vo veľkosti 50 cm budú mať v rukách samotní účastníci. Hrá sa ako známa stolová hra, pravidlá sú zjednodušené, ale vzhľadom na veľkosť hracieho pola (cca 4 m) zažijú účastníci množstvo zábavy.

Živé Človeče, nehnevaj sa

·         Kolektívne maľovanie troch rôznych mandál:

-          pohodová mandala (s nápisom POHODA 2016)

-          antistresová mandala (vtáčiky)

-          detská mandala

 ·         Skladanie papierových čiapok a lietadielok

 ·         Rôzne aktivity pre deti a pre mamičky s deťmi: detské maľovanky, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky pre deti, rôzne vedomostno-zábavné hry, športové aktivity. Malí „Pohoďáci“ budú odmenení.

·         Vedomostné kvízy s európskou tematikou

 ·         Každý človek prichádza na svet s určitými vrodenými dispozíciami, ktoré ovplyvňujú jeho život. Vrodené dispozície nie sú však jediné. K týmto vplyvom patrí aj prostredie, kde sa učíme zvykom, poznatkom o svete, o svojom domove. Šancu „úspešne“ prežiť má len ten, kto sa to naučí. Na hudobnom festivale Pohoda predstavíme našu prácu prezentáciou fotografií z terénu.

 ·         Maľovanie ľudovej výšivky hennou na telo: návštevníci festivalu si budú môcť vybrať zo širokej škály ľudových výšiviek zo svojho kraja alebo z inej národnostnej kultúry; študentka Vysokej školy výtvarných umení Kvetoslava Bobáková im ju namaľuje hennou. 

Maovanie-udovej-vivky-hennou-na-telo

 ·         Spolupráca s rómskou komunitou – ukážky rezbárskeho a kováčskeho umenia s možnosťou vyskúšať rôzne techniky

 ·         Viete, čo vás čaká a neminie? Rómska veštica z povolania účastníkom vyveští budúcnosť.

 ·         Študentka SOŠ – kaderníčka – vytváranie účesov (na bežné nosenie aj extravagantné) – „Remeslo má zlaté dno“; úspešný vďaka odbornému vzdelávaniu

Študentka SOŠ – kozmetika/vizáž – líčenie (bežné nosenie aj extravagantné) a odborné poradenstvo v oblasti ošetrenia pleti – „Remeslo má zlaté dno“; úspešný vďaka odbornému vzdelávaniu

 ·         Ukážky použitia kompenzačných pomôcok pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúžiacich na sociálnu integráciu týchto osôb

 ·         Zástupcovia Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené násilie priblížia mladým ľuďom problematiku rodovej rovnosti.

 

Pre aktívnych účastníkov máme pripravené rôzne darčeky – antistresovú loptičku, šiltovku, reflexnú pásku, pero, tašky, nálepky.

www.ludskezdroje.gov.sk

Program OP Ľudské zdroje na Pohode 2016

 

Kalendár udalostí
    HORE