Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pohoda 2015

V roku 2015 mal operačný program Ľudské zdroje premiéru na hudobnom festivale Pohoda 2015, v prostredí ktoré je plné možností komunikovať s mladými ľuďmi o ich skúsenostiach, prípadne aj problémoch so získavaním pracovných príležitostí.

Aktivitami ako vedomostný kvíz, či kolky sme sa snažili upútať účastníkov festivalu a pri tej príležitosti im priblížiť zameranie, ciele a možnosti, ktoré operačný program ponúka. Formou malého letáku „Hľadáte si prácu“ sme účastníkov festivalu informovali aké majú možnosti absolventi, nezamestnaní viac ako 12 mesiacov, potenciálnych opatrovateľov.

V roku 2016 by sme chceli zúročiť skúsenosti a zúčastniť sa festivalu Pohoda 2016, priniesť nové informácie a snažiť sa pomôcť pri riešení otázok spojených s uplatnením sa na súčasnom trhu práce. Nájdete nás na Pohoda Festival 2016 - Letisko Trenčín, 7.-9.7.2016.

 

 

OP ĽZ - Pohoda 2016 - 1
OP ĽZ - Pohoda 2016 - 2

 

Kalendár udalostí
    HORE