Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Do rómskych komunít sa opäť vrátia miestne hliadky – MOPS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch výzvu na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Výzva svojim zameraním a obsahom nadväzuje resp. je pokračovaním úspešnej výzvy na poskytovanie MOPS vyhlásenej a ukončenej v roku 2017, na základe ktorej sa realizuje 144 projektov, v ktorých je zamestnaných takmer 700 členov MOPS pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce s počtom minimálne 80 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia výzvy je 22,3 milióna eur, vrátane 5-percentnej spoluúčasti obcí ako žiadateľov. Projekty môžu mať nastavenú dĺžku realizácie od 12 do 24 mesiacov.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocní pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.

„Projekty MOPS, ktoré v súčasnosti realizujú obce sa ukazujú ako úspešné a pre obce prospešné. Preto som presvedčená, že súčasná výzva na MOPS bude mať rovnako dobré výsledky ako predchádzajúca výzva z roku 2017,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Kalendár udalostí
    HORE