Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

GYMNÁZIÁ POZOR!

Uzávierka druhého hodnotiaceho kola výzvy.

Uzávierka druhého hodnotiaceho kola výzvy na zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách je už 28. februára 2019. Viac na:

https://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania...

 

Kalendár udalostí
    HORE