Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Hľadáme lektorov/lektorky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov a záujemkyne o zaradenie do výberu lektorov národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“

Do nášho tímu hľadáme lektorov/lektorky. Lektor poskytuje lektorskú činnosť v súlade s národným projektom a harmonogramom aktivít, zahŕňajúcej predovšetkým tvorbu obsahu seminárov, prezentovanie metód a techník práce s cieľovou skupinou.

 Viac informácii sa dozviete v uverejnenom inzeráte: https://minprace.tau8.iway.sk/sk/ministerstvo/volne-pracovne-miesta/2022/lektor-narodneho-projektu.html?fbclid=IwAR2p9LktbT_dipF5C-8k5cx5UwVNUohnRmzmC1MRIUtyXDfgKXMXaLTknbY

 Ak Vás táto ponuka oslovila a máte dostatočné pracovné skúsenosti neváhajte reagovať na ponuku!

Kalendár udalostí
    HORE